Burlöv bygger utmärkt undervisning 2023 – 7 mars

7 mars | 8.30
slagthuset
Carlsgatan 12e

En intern utbildningsdag för lärarna i Burlövs kommun

Vi är övertygade om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Tisdagen den 7:e mars kommer vi att få ta del av Sverigeledande forskares perspektiv på undervisningsutveckling, men större delen av dagen kommer att ägnas åt det fantastiska arbete som bedrivs i klassrummen på alla våra skolor. Ni kommer att kunna välja mellan hela 16 föreläsningar där era kolleger föreläser för er och delar med sig ur sina kunskapsbanker.Körschema

1 Föreläsare 2023 7 mars

Föreläsare

Valfria föreläsningar 11.15-12.00

KL 11.15
sal: Teatern
VR-Sagolådor

En presentation av mitt arbete med sagolådor och VR i Svenska där eleverna i åk 6 har skapat och fotograferat dioramalådor baserat på kända sagor som de har presenterat för elever i åk 3. 

Adam Rylander

KL 11.15
sal: Veterinärens kammare
Ett år med Intensivssvenska

Tre lärare från IM delar med sig av: Ämnesplaneringar med veckomål, språkfokus i SO och NO-undervisning. Hur går det till? Hur läser man mot målen i åk 9 trots stora utmaningar i språk och ämneskunskaper?  

Annika Johansson
Musse Al-Amide
Karin Samuelsson

KL 11.15
sal: Separaten
Att erfara och representera visuellt. En möjlighet att bidra till analysarbetet i ett forskningsprojekt.

Hur skapar elever mening genom fotografi? I nära samarbete med en grupp lärare på Dalslundskolan 4–6 har Maria utforskat den didaktiska potentialen för arbete med kameran som verktyg inom ramen för sitt avhandlingsarbete. Efter en kort presentation av arbetet bjuds du som deltagare på denna work-shop in till analys av delar av undersökningens material.

Utöver detta pass kommer Maria i slutet av dagen delge oss alla status för doktorandsarbetet på Dalslund 4-6 ”Med kameran som verktyg – Ett utvecklingsarbete som både utgår från och bidrar till forskning” 

Maria Söderling

KL 11.15
sal: Gallerian
Högläsning för alla!?

Hur kan man arbeta med gemensam läsning genom högläsning i åk 1? Vi vill berätta om hur vi får våra elever att bli intresserade av skönlitteratur. Vi vill dela med oss av hur vi skapar förutsättningar för våra elever att utvecklas och utmanas. 

Mikaela Hilton
Anna Eklöf

KL 11.15
sal: Norra hallen
Från digital till analog – en läsförståelseresa

Efter en chock höstterminen 2021 började Vårboskolan arbeta mer fokuserat med läsning och läsförståelse. Två svensklärare delar med sig av sin resa mot mer läskunniga elever och berättar som hur de har ställt om sin undervisning för att ge den fysiska texten mer utrymme i klassrummet. Föreläsningen tar avstamp i de case de har arbetat med inom ramen för Ifous. 

Christina Wahlberg
Maria RosénValfria föreläsningar 13.00-13.45

KL 13.00
sal: Norra hallen
Läsa faktatexter

Hur vi arbetar med att göra elever till aktiva läsare. 

Karin Bengtsson
Maire Laas

KL 13.00
sal: Gallerian
Från Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet till tillgänglig undervisning.

Hur jag tänker kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och gör för att omsätta det i praktiken så att undervisningen blir tillgänglig för eleverna. Några exempel på vilka val jag gjort varför jag tyckte de valen gjorde undervisningen tillgänglig för eleverna.  

Mikael Gunnander

KL 13.00
sal: Separaten
VR och Vikingatiden

En föreläsning hur jag jobbat med VR som bildstöd i undervisningen kring historia och vikingatiden. Jag kommer prata om min syn på historieämnet samt hur arbetet med VR förändrade mitt arbetssätt. Men även hur VR i kombination med traditionell ”katederundervisning” gav fina resultat i min elevgrupp. Det blir prat om gamla kyrkor, hjälmar med eller utan horn, fanns det potatis på vikingatiden och hur kommer det sig att det finns vikingagraffiti i Istanbul… 

Rasmus Dalquist

KL 13.00
sal: Veterinärens kammare
Att använda filmning för feedback och vidareutveckling av elevers spelande

Hur jag har arbetat med att låta eleverna filma sig när de spelar/sjunger, utvärderat sig och sedan fått skriftlig feedback från mig. Vilken utveckling jag ser samt vilka svårigheter jag stött på.  

Therese Engman


Valfria föreläsningar 14.00-14.45

KL 14.00
sal: Veterinärens kammare
Självreglerat lärande

Att ta ansvar för sina studier och äga sitt eget lärande är viktigt för att lyckas med studier. Inom BBUU arbetar vi med att kartlägga och identifiera vilka faktorer som påverkar våra studenters möjlighet till självständighet och ansvarstagande för sina studier för att skapa en miljö som premierar och förstärker det självreglerande lärandet hos individen. 

Boel Jonasson
Robinn Sander

KL 14.00
sal: Separaten
En språklärares VeRktyg (VR som språkstödjare)

En upplevelsebaserad språkundervisning där fokus är att aktivera elevernas språkcentra. Skapa elevaktiva lektioner och ge eleverna verktyg för att samtala om världen utanför klassrummet. 

Robert Lindqvist

KL 14.00
sal: Norra hallen
Struktur och effekt av anpassningar i undervisningen

En föreläsning om hur du kan skapa bättre förutsättningar för eleverna och dig själv med välplanerade anpassningar och hur du underlättar struktur för undervisning i klassrummet. En föreläsning som riktar sig mer till årskurs 4-9  

Victor Condori

KL 14.00
sal: Gallerian
Språkutveckling genom formativ bedömning

Hur vi kan arbeta språkutvecklande genom att arbeta formativt- några praktiska exempel 

Hiam Awkal
Julia Krafft


Valfria föreläsningar 15.15-16.00

KL 15.15
sal: Veterinärens kammare
Begreppsundervisning- från praktik till forskning

”Alla lärares dröm: aktiva elever på lektionerna. Men HUR?
Är du intresserad av att få insyn i hur vi arbetar språkutvecklande med begrepp i fokus? Då är du välkommen att ta del av hur man kan skapa olika aktiviteter där begreppsundervisningen kan tillgodose elevers olika behov.” 

Veronica Ranebjer
Kinda Jedsson

KL 15.15
sal: Separaten
SSR. Sexualitet, samtycke och relationer hur får vi till det?

SSR. Sexualitet, samtycke och relationer hur får vi till det?”Hur säkerställer vi att eleverna får jobba med SSR-frågor i olika ämnen?
Ni kommer att få testa olika övningar och diskutera era ämnen eller profession i workshops samt ta del av hur lärare i olika ämnen på Dalslund 7-9 arbetar med SSR.” 

Christian Nilsson
Annika Matson

KL 15.15
sal: Norra hallen
Skolidrottsförening och mer fysisk aktivitet för barn och unga

En presentation om en växande skolidrottsförening och rörelse för barn och unga. Styrkan i unga ledare som leder och inspirerar andra barn och ungdomar till rörelse och aktivitet. Målet med en skolidrottsförening är att bygga broar mellan skola och föreningsliv, att öka tillgängligheten till föreningslivet och känslan av samhörighet för alla unga i kommunen.  
Mathilda Sandberg
Johan Lindberg

KL 15.15
sal: Gallerian
Vad ser vi i klassrummet

Efter 1 år med utvecklingsarbete kring matematiken – detta ser vi konkret i klassrummet 

Pontus Simon


Utöver de valbara passen så får ni även träffa dessa!

KL 08.30
sal: Teatern
Välkomna

Peter Nyberg – Biträdande förvaltningschef

KL 08.45
sal: Teatern
Vetenskaplig grund, forskningsbasering och tankeverktyg för undervisningsanalys

Åsa Hirsh
Docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

KL 10.15
sal: Teatern
Att höja Doris från D till C – från analys av undervisning till handlingsanalys

Anette Jahnkeh
Lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous

KL 16.05
sal: Teatern
Avslutning

Mats Jönsson
Förvaltningschef
Utbildnings- och kulturförvaltningen


Bild på slagthuset – Välkommen 7 mars kl. 8.30

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här