2018 April

2018
4 april | 8.30
Studio | Nordenskiöldsgatan 24
Malmö

En intern utbildningsdag för lärarna i Burlövs kommun

Vi är övertygad om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Därför kommer era kolleger den 4 april föreläsa för er och dela med sig ur sina kunskapsbanker.

 

 


 

Körschema


1 Föreläsare 2018 April

Dagens

Föreläsare


kl 10.00 | LOKAL: SATELLIT
Kooperativt lärande – implementering, etablering och fördjupning

Arbetet med att implementera Kooperativt Lärande på en enhet under en 2 årsperiod. Hur vi har fått både elever och lärare att vara mer delaktiga och aktiva i sitt lärande och sin utveckling.

Veronica Azouri  |  Sanna Lindesäng
Dalslund 4–6

kl 10.00 | LOKAL: Mega
Vår samsyn kring ett språkutvecklande arbetssätt genom hela lågstadiet

Vi kommer att inspirera och väcka nya tankar genom att berätta om hur vi har organiserat vårt språkutvecklande arbete. Vi ger konkreta exempel från arbetet i lågstadiet på Humlemadskolan där elevdelaktighet, engagemang och relationer står i fokus vilket har lett till en högre måluppfyllelse och högre kvalitet i undervisningen.

 Humlemad 1–3

kl 10.00 | LOKAL: View
Språkutvecklande undervisning på distans- går det?

Två lärare med erfarenhet från Komvux (grundläggande och gymnasiala kurser, samt Sfi) och deras tankar om olika typer av distansstudier. Vilka möjligheter kan studier på distans ge? Hur kan de utformas så att de är språkutvecklande? Vilka problem kan finnas- och hur kan de lösas? Ett pass för dig som tidigare tänkt att distansstudier är second best….

Lotta Sandén  |  Julia Gullstrand
Komvux

kl 11.15 | LOKAL: SATELLIT
Kan kollegiala auskultationer utveckla det elevaktiva arbetssättet?

Kan vi fördjupa det kollegiala lärandet 
genom att systematiskt genomföra 
lektionsobservationer hos varandra 
utifrån ett på förhand fastställt 
auskultationsschema?

Kerstin Johansson  |  Victor Condori
Dalslund 4–6

kl 11.15 | LOKAL: View
Tillgänglig undervisning

Olika exempel på hur vi arbetat med tillgänglig undervisning med skönlitteratur som grund.

Mergime Bobi  |  Mikael Gunnander
Svenshögskolan

 

kl 11.15 | LOKAL: Mega
Workshop, GIS Geografiska InformationsSystem:
Engagerande, elevaktivt och språkutvecklande arbetssätt

Hur arbetar vi med GIS och andra verktyg som främjar aktivitet och språkutveckling för högre måluppfyllelse på högstadiet? Medtag dator till denna workshop.

Christian Nilsson  |  Karin Bengtsson  |  Maire Laas
Dalslund 7–9

kl 13.15 | LOKAL: SATELLIT
Ett språkutvecklande arbete med högläsning som utgångspunkt

Vi vill dela med oss av vinsterna med fördjupat samarbete mellan pedagog och skolbibliotekarie där fokus ligger på att stimulera elevernas språkutveckling genom läsupplevelser, textanalys och eget skrivande. Vi ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med detta i klassrummet: ämnesövergripande uppgifter utifrån utvalda högläsningsböcker. Vi vill förmedla hur vi i våra respektive roller fortsätter att utvecklas, inspireras av varandra och hittar nya möjligheter med stora vinster i vår egen och elevernas kunskapsutveckling som följd!

Agneta Browne  |  Jenny Byström
Svenshögskolan

kl 13.15 | LOKAL: View
Ett papperslöst klassrum – Effektiv feedback utan papper

Genom att använda funktioner i Google Suite har jag skurit ner på pappersanvändning, försvunna häften och slarvigt ifyllda inlämningar. Det har även effektiviserat min feedback till eleverna och utvecklat elevernas skrivande. 

Adam Rylander
Tågarpskolan

 

kl 13.15 | LOKAL: MEGA
Språkutvecklande arbetssätt – med elevaktivitet, interaktion, digitalt arbete och lustfylldhet

Ett exempel på hur vi arbetade med eleverna för att de skulle lära sig olika begrepp (adjektiv) inom temat vänskap på ett konkret och visuellt sätt. Fokus låg på elevaktivitet, interaktion i klassrummet, digital kompetenshöjning och lustfyllt lärande. Tag med iPad/telefon m iMovie i så kör vi Work-shop. 

Johan Wickenberg
Svenshögskolan

kl 13.15 | LOKAL: ÖPPEN YTA
… FORTSättning
Workshop, GIS Geografiska InformationsSystem:
Engagerande, elevaktivt och språkutvecklande arbetssätt

Hur arbetar vi med GIS och andra verktyg som främjar aktivitet och språkutveckling för högre måluppfyllelse på högstadiet? Medtag dator till denna workshop. /

Christian Nilsson  |  Karin Bengtsson  |  Maire Laas
Dalslund 7–9

kl 08.45 | LOKAL: Mega
Strukturer och strategier
– Om hur vi i vår undervisning kan göra både kunskap och språk mer tillgängligt

Genom språket kan vi kan möta oss själva och andra. Det är genom språk vi kan lära nytt, göra kunskap till vår och synliggöra vem vi är, vad vi kan och vad vi tycker. För oss lärare är det därför särskilt viktigt att göra medvetna val när det gäller hur vi i vår undervisning ger elever möjligheter att utveckla sitt språk. Utifrån forskning som visar att elevers språkutveckling och lärande kan gynnas av användning av stödjande strukturer och explicit undervisning av strategier, diskuterar jag och ger exempel på hur dessa forskningsresultat kan omsättas i vår undervisning.

Maria Söderling
Kvalitetsteamet

Ses 4 APRIL kl 8.30
STUDIO
NORDENSKIÖLDSGATAN 24
(150 m från orkanen MAU)

2 Hitta hit 2018 April

Hitta hit!

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här