2019 januari

7 januari | 8.30
Folk Mat och Möte
OLOF PALMES PLATS 1
Malmö (vid nobeltorget)

En intern utbildningsdag för lärarna i Burlövs kommun

Vi är övertygade om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Därför kommer era kolleger den 7 januari föreläsa för er och dela med sig ur sina kunskapsbanker.

 

 


 

Körschema


1 Föreläsare 2019 januari

Dagens

Föreläsare


KL 10.15 | sal 4
Språkutvecklande arbete
praktisk-estetiska-ämne åk 7-9

Fyra föreläsare håller en microförläsning på ca 10 minuter. Efter den är det ca 5 minuter gemensam diskussion innan nästa micro-föreläsning börjar.
Vi inom prakt-estetiskt kommer att hålla föredrag om hur vi jobbar språkutvecklande inom våra ämnen, idrott, musik och hemkunskap. Innehållet kommer att beröra allt från flippat klassrum till temaarbeten.

Johan Kristian – Idrott
Edona Kristian – Hemkunskap
Ludvig Sersam – Musik
Kristian Haggärde – Idrott och hälsa, Hemkunskap, Mff-akademi
Vårbo

KL 10.15 | SAL 1
Att implemetera programmering
ÅK 4-6

Erfarenheter och utveckling av programmering år 4-6. Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Therese Petersson
Kerstin Johansson
Dalslund 4-6

KL 10.15 | sal 5
Språkutvecklande undervisning med hjälp av digitala verktyg

Hur kan filminspelning vara språkutvecklande och stärka elevernas ämneskunskaper? På Dalslundskolan har de under höstterminen 2018 inlett ett arbete att utveckla elevernas digitala kompetens och stärka deras språkutveckling. De har fokuserat på arbete med rörelseanalys och tycker sig se intressanta resultat och har själva blivit inspirerade att jobba vidare med detta.

Daniel Ekman
Victor Condiri
Dalslund 4-6

kl 13.00 | sal 4
Språkutvecklande arbete
SO/språk åk 7-9

Tre föreläsare håller en microförläsning på ca 10 minuter. Efter den är det ca 5 minuter gemensam diskussion innan nästa micro-föreläsning börjar.

Magdalena Landowska (tyska och svenska)
Cynthia Bauer (skolbibliotekarie) – Moderna språk; Litterär översättning i undervisningen. Låt elever prova på ett yrke: översättare.
Margareta Skog (svenska) – Ny i svenska skolan – om den första kommunikationen när det inte finns ett gemensamt språk.
Vårbo

KL 13.00 | sal 1
Språkutveckling genom kamratrespons

Olika exempel på hur vi arbetat med tillgänglig undervisning med skönlitteratur som grund.

Pontus Simon
Linda Bäckström
Dalslund F-3

KL 13.00 | Sal 6
Spänning i undervisningen

Följ med på en inspirerande resa där vi berättar om hur vi arbetar för att engagera våra elever. Vi pratar om Grej of the day, Mystery Skype, trailers i iMovie och andra spännande inslag som vi använder oss av i undervisningen.

Sophie Frithiof
Victor Cordes Petersson
Dalslund 4-6

kl 14.30 | SaL 4
Elever + problemlösning = matteprat

Fyra föreläsare håller en microförläsning på ca 10 minuter. Efter den är det ca 5 minuter gemensam diskussion innan nästa micro-föreläsning börjar.

Vi arbetar med Ma/No/Tk i årskurs 7-9.
Lyssnar ni på oss får ni höra hur vi arbetar med:

  • ​Elevers tankar kring tekniska system och ny teknik
  • Skrivmallar för att utveckla ett naturvetenskapligt språk
  • Nyanländas begreppsutveckling genom translanguaging och kooperativt lärande
  • Synliggörande av elevers behov vid kooperativ problemlösning​

Johan Lind
Åsa Simonsson
Kinda Jedson
Peter Rydhagen
Maurizio Catozzi
Vårbo

 

KL 14.30 | sal 1
Kooperativt lärande – implementering, etablering och fördjupning

Arbetet med att implementera Kooperativt Lärande på en enhet under en 3 årsperiod. Hur vi har fått både elever och lärare att vara mer delaktiga och aktiva i sitt lärande och sin utveckling.

Sanna Lindesäng
Veronica Azouri
Dalslund 4-6

KL 14.30 | sal 5
Ett språkutvecklande arbete med den gemensamma läsupplevelsen som grund

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av fördjupat samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie där fokus ligger på att stimulera elevernas språkutveckling genom läsupplevelser, textanalys och eget skrivande. Vi ger konkreta exempel på hur vi arbetar med detta i klassrummet och hur vi, genom vårt samarbete, utvecklar vår kompetens och inspirerar varandra. Vi berättar om vårt arbete på låg-och mellanstadiet och hur man skapar förutsättningar så att alla elever utmanas på sin nivå. Vi vill förmedla hur vi i våra respektive roller fortsätter att utvecklas, inspireras av varandra och hittar nya möjligheter med ett språkutvecklande arbetssätt.

Jenny Byström
Annika Langwagen
Agneta Browne
Svenshögsskolan/Humle

KL 14.30 | SAL 3
Språkutvecklande arbetssätt via filmskapande utifrån skönlitteratur

Vi visar hur vi arbetat med skönlitteratur som utgångspunkt för att utveckla elevernas språk och hur de sedan fått använda filmen som uttrycksmedel. Undervisningsfokus har varit elevdelaktighet, digital förmåga, lustfylldhet och språkutveckling.

Johan Wickenberg
Mergime Bobi
Svenshögskolan

Hela dagen | Sal Foajén
Språkutveckling med AR och VR

Igår var det science fiction men idag har du det i fickan! Kom och prova på och prata om möjligheter med AR/VR och 360 video. Hur kan vi ge våra elever möjlighet att uppleva världen på nya sätt med nya verktyg. Ta med dig din telefon och prova 360 video och Google expeditions. Eller prova på den senaste och mest avancerade VR upplevelsen.

Anders Erenius – IKT-strateg
Olle Strömbeck – Kvalitetsteamet

kl 08.45 | sal 1
Flerspråkighet och dess betydelse för lärande, språkutveckling och identitetsskapande

I vår Språkgaranti skriver vi ”Genom språket kan vi kan möta oss själva och andra. Det är genom språk vi kan lära nytt, göra kunskap till vår och synliggöra vem vi är, vad vi kan och vad vi tycker.” Om jag som lärare utgår från dessa meningar när jag organiserar min undervisning – vad ska jag då särskilt tänka på när jag undervisar i grupper med flerspråkiga elever? Presentationens innehåll utgår från aktuell forskning och har som mål att belysa de frågeställningar som ni kollegor menar är särskilt viktiga för er.

Maria Söderling
Kvalitetsteamet

 

 

KL 10.15, 13.00 & 14.30 | sal Biblioteket
Framtidens filmskapande med VR/AR 3D
obs! Max 15 pers

Framtidens filmskapande med VR/AR 3D verktyg håller på att demokratiseras.
Vad händer när verktyg som förr bara var möjliga i stora hollywoodproduktioner som Avatar och Star Wars är lätt att använda och finns idag. Tillgängligt för alla!
Välkommen till en workshop där jag Herman går igenom min skapandeprocess med ny programvara som http://tvori.co/ Vad kan vi göra redan idag och vad är möjligt i framtiden.​

Herman Fredlund

 

2 Hitta hit 2019 januari

Hitta hit!

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här