2022 – 14 mars

14 mars | 8.30
slagthuset
Carlsgatan 12e

Burlöv Bygger Utmärkt Undervisning!

Vi fortsätter vårt gemensamma arbete med undervisningsutveckling.

Dagen startar i stora Teatern med gemensam föreläsning.
Därefter är vi är övertygad om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Därför kommer era kolleger den 14 mars att föreläsa för er och dela med sig ur sina kunskapsbanker.


Körschema

1 Föreläsare 2022 mars

Dagens

Föreläsare

KL 10.15
sal: Teatern
Språkligt sårbara elever

– Om språklig sårbarhet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behov av strukturstöd.

I skolans styrdokument framgår att att det förbyggande och främjande arbetet ska genomsyra verksamheten. Trots detta är ofta elevers individuella behov många och det åtgärdande arbetet tar stor plats. I denna föreläsning får ni följa med på Vårboskolans snirkliga resa mot en tillgänglig undervisning som på olika sätt stödjer sårbara elevers lärande och utveckling trots stora utmaningar. Specialpedagog och lärare beskriver det utvecklingsarbete och de lärdomar man har gjort under resan och går från teori till praktik då de visar användbara stödjande strukturer på såväl organisations- som grupp- och individnivå.

Tomas Drivstedt – förstelärare SO
Lena Stagmo – specialpedagog

 

KL 10.15
SAL Veterinärens kammare
Framgångsrika samtalsgrupper för undervisningsutveckling

Helena och Pontus berättar om hur de lagt upp samtalen kopplat till deras fokusområden i BBUU. Hur skapar vi framgångsrika samtalsgrupper och
kolleigalt lärande. Samtalsledare berättar om hur de lagt upp samtalen kopplat till deras fokusområden i BBUU.

Pontus Simon – grundskolelärare och samtalsledare
Helena Åkesson – grundskolelärare och samtalsledare

 

KL 10.15
sal Separaten
Hur får vi elever att matematisera sin omvärld?

Hur vi får elever att strukturera upp och beskriva sin omvärld genom matematiska verktyg på ett bärande sätt.

Jag kommer berätta om mitt eget arbete i klassrummet och elevernas utveckling i matematik. Vad jag gjorde, varför jag gjorde det, vilket resultat jag kunde se hos eleverna och hur jag sedan gick vidare.

Antonia Travesset – Förstelärare Humlemadskolan

 

 

 

 

undefined

KL 10.15
sal: Gallerian

VR som bildstöd i skrivprocessen

Hur kan vi använda VR som bildstöd i klassrummet för att underlätta för elevernas skrivprocess? Du möter Adam och Johan som tillsammans har arbetat med VR som bildstöd i en åk 5. Du får ta del av vad som föranledde samarbetet, lektionsuppläggets utformning, samt vilka effekter det fick hos eleverna.

Adam Rylander Lärare – Tågarpskolan
Johan Lind – Kvalitetsteamet

 

KL 10.15
SAL: Norra hallen

Utvecklad undervisning på gruppnivå genom fokus på få elevcase

Hur kan vi utveckla undervisning för hela gruppen genom att systematiskt följa några individer? Hur ”Ifous-upplägget” kan gynna detta arbete.

Therese Petersson – Lärare Dalslund 4-6

 

 


KL 11.15
sal: Teatern

Transspråkande i praktiken: en resurs i matematikundervisning

  • Transspråkande i teori (defintion och övergångsmodell mellan modersmål/första språk och svenska)
  • Vardgas-och skolspråk ( i teori och praktik)
  • Matteprat genom användning av transspråkande (praktikst exempel)
  • Problemlösning genom användning av transspråkande (praktiskt exempel)

Kinda Jedsson – Vårboskolan

KL 11.15
sal: Veterinärens kammare
Elevaktivitet – vad är det egentligen?

Att definiera och konkretisera ett begrepp och vikten av det kollegiala lärandet.

Linn Eriksson sfi/sva-lärare – Komvux Burlöv

KL 11.15
sal: Norra Hallen
VR som ett förstärkt och fördjupat bildstöd i syfte att stödja och utveckla elevernas kunskapande

På Svenshögskolan erbjuder vi eleverna möjligheter att använda olika tekniska verktyg för att stärka kunskapsinhämtningen och samtidigt stimulera elevernas kommunikativa förmågor.

Ett av verktyget är virtual reality (VR). Vi kommer att berätta hur vi arbetar med lektionsstruktur, tekniskt handhavande, lektionsinnehåll och bedömning.
Vi berättar även om dem framgångsfaktorer som vi har identifierat under vårt arbete med VR.

Mikael Gunnander – lärare 4-6 Svenshögskolan
Julia Krafft – lärare 1-3 Svenshögskola

 

 

 

 

KL 11.15
SAL: Separaten
Ett elevaktivt arbetssätt för matematikundervisning

Vi kommer att berätta om hur vi arbetar med begrepp och metoder i matematik för att eleverna ska befästa dessa ordentligt. Ni kommer få testa olika övningar som vi gör med eleverna där vi arbetar mycket utifrån ett kooperativt lärandeperspektiv för att få alla elever aktiva under lektionerna. Vi avslutar med en gemensam diskussion kring hur man kan använda dessa utifrån olika elevgrupper samt elever med olika förutsättningar.

Vi är lärare i åk 7-9 men aktiviteterna fungerar lika bra i åk 4-6.

Annika Matson – Ma-NO-lärare Dalslundskolan 7-9
Charlotte Husberg – Ma-NO-lärare Dalslundskolan 7-9

KL 11.15
SAL: Gallerian
Bidra med idéer kring undervisning med avancerad VR-teknik

Den här workshopen är först främst riktad mot lärare som arbetar med elever i åldern 13-19 år.

Tillsammans med dina kollegor kommer du att fundera kring hur avancerad VR-teknik kan bli en del av dina lektioner. Detta kommer att ge oss underlag för olika lektionsförslag, som sedan andra lärare kan ta del av.

Innan du prövar och utforskar olika utvalda VR-upplevelser berättar Olle och Johan om tankarna bakom arbetet.
Det här är ett tillfälle att dela med dig av tankar och idéer kring VR i undervisningen.

Olle Strömbeck – Kvalitetsteamet
Johan Lind – Kvalitetsteamet

 

 

 

 


KL 13.15
sal: Separaten
Framgångsrik studiehandledning i klassrummet

  • Vad menar vi med framgångsrik studiehandledning?
  • Faktorer viktiga för att studiehandledningen ska bli bra i klassrummet
  • Elevperspektiv
  • Studiehandledares perspektiv
  • Lärarens perspektiv
  • Hur gör vi studiehandledningen ännu mer framgånsgrik?

Alaa Hasan Mohamad Ali
Khalil Tabatabai
Sandra Pilemalm

 

KL 13.15
sal: Norra Hallen
Med kameran som verktyg för lärande

På Dalslundskolan 4–6 har ett samarbete pågått under tre terminer mellan en grupp av skolans lärare och doktorand Maria Söderling kring hur kamera kan användas i undervisningen för att skapa mening och lära. Välkommen på en work-shop den 14/3 där Anna Foley, Kerstin Johansson, Glenn Kvist och Veronica Pettersson delar med sig av sina erfarenheter, ger exempel på hur de har arbetat med sina elever i svenska, religion och matematik samt beskriver hur de har arbetat fram ett etiskt förhållningssätt till kameraarbetet med sina elever.

Glenn Kvist
Kerstin Johansson
Anna Foley
Veronica Pettersson

 

KL 13.15
sal: Teatern
Bedömning genom kooperativa lärmetoder

Efter att vi på Dalslund 4-6 under ett par år har utvecklat vår undervisning med hjälp av kooperativa lärmetoder ville vi ta det vidare. Under läsåret 20/21 fokuserade vi på hur vi kunde få in de kooperativa lärmetoderna även vid bedömningstillfällen. Vår presentation kommer handla om de farhågor, förhoppningar, fällor och framgångsfaktorer vi upplevt under vårt arbete med KL-prov.

Therese Engman – Dalslundskolan 4-6
Freja Brynskog – Dalslundskolan 4-6

 

 

 

 

KL 13.15
sal: Veterinärens kammare
Att undervisa i en särskild undervisningsgrupp med fokus på förutsättningar, möjligheter och utmaningar

Utifrån kommunens fokusområde har vi en koppling till förmågan att vara öppen för olikheter i samma lärmiljö och forma undervisning utifrån olika behov. I vår särskilda undervisningsgrupp går just nu 6 elever som tillhör olika klasser, årskurser, skolformer samt olika diagnoser och svårigheter som både kan vara inlärningssvårigheter och sociala svårigheter. Utifrån vårt dagliga arbete kommer vi utgå från våra egna erfarenheter och berätta om våra förutsättningar, möjligheter och utmaningar för att kunna uppnå kommunens fokusområde till att vara öppen för olikheter i samma lärmiljö.

Thomas Hallberg – specialpedagog
Linnéa Ringholm – lärare
Sofia Olsson – speciallärare

Stora Dalslundskolan 7–9

KL 13.15
SAL: Gallerian
Bidra med idéer kring undervisning med avancerad VR-teknik

Den här workshopen är först främst riktad mot lärare som arbetar med elever i åldern 13-19 år.

Tillsammans med dina kollegor kommer du att fundera kring hur avancerad VR-teknik kan bli en del av dina lektioner. Detta kommer att ge oss underlag för olika lektionsförslag, som sedan andra lärare kan ta del av.

Innan du prövar och utforskar olika utvalda VR-upplevelser berättar Olle och Johan om tankarna bakom arbetet.
Det här är ett tillfälle att dela med dig av tankar och idéer kring VR i undervisningen.

Olle Strömbeck – Kvalitetsteamet
Johan Lind – Kvalitetsteamet

 

 

 

 

 


KL 14.15-15.15
sal: valfri plats

Arbetslagsmöte med fika

KL 15.15-16.00
sal: Teatern
Panel och summering

Rektorsgrupp i panel, moderater Mats Jönsson

 

 

 

KL 08.45
sal: Teatern
Filmvisning – Att förstå effekterna av sin undervisning för att sedan kunna justera och utveckla den vidare.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har en mångårig bakgrund som lärare på grundskolan, men arbetar numera med forskning och undervisning inom akademin. Såväl undervisning som forskning har ett skolnära fokus och rör främst skärningspunkten mellan bedömning och lärares undervisning, samt professionsdriven skolutveckling.

Här kan du ladda ner presentationen som är med i filmen.

 

 

 

 


Nedan kan du se Åsa Hirsh föreläsning, (uppdelad i tre delar) samt ladda ner presentationen som pdf.

Här kan du ladda ner presentationen som är med i filmen. 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här