2019-februari

25 februari | 8.30
STUDIO | NORDENSKIÖLDSGATAN 24
MALMÖ
 

– med anlending av reviderad läroplan i förskolan –

 

Körschema

 

Mer information om respektive föreläsning längre ner på sidan

 

Du går hem med dessa två böcker under armen

I förskolan grundläggs de kompetenser som blir nycklar till det livlånga lärandet. Det handlar om att utgå ifrån, och bygga vidare på, barns nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och intryck med personer i deras omgivning, både i familjen och i förskolan. De förmågor som bör utvecklas – och som enligt författarna borde få samma status som grundskolans så kallade kärnämnen – är till exempel att rikta och styra sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, ”läsa av” och bekräfta andra, men också att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel.

Läs mer

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss frågan vad de betyder specifikt för förskolan. I den här boken beskriver Christian Eidevald och Ingrid Engdahl utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag: omsorg, lek, demokratifostran och skapande.

Läs mer

 

1 Föreläsare 2019 februari

Dagens

Föreläsare


KL 09.00-10.00 | sal: MEGA
Digitaliseringens superkrafter

För att leva ett rikt och spännande liv idag och imorgon så behöver man kunna kommunicera och göra sig förstådd på ett flertal arenor och med en rik mängd av verktyg. Att kunna uttrycka sig i skrift, bild, video, kod och ljud är nyckelkunskaper idag och imorgon.

Vi i Burlöv vill att våra unga skall behärska och äga sin värld och sin framtid. Vi vill att de skall bli goda kommunikatörer, innovatörer och kreatörer. Digitaliseringen ger oss alla superkrafter, det vill vi dra nytta av i lärandet. Anders berättar om vilka möjligheter som finns idag.

Anders Erenius

KL 10.30-12.00 | SAL: MEGA
Kärnämnen som nyckelkompetenser i förskolans undervisning

Föreläsningen riktar ljuset på förutsättningar för barns lärande i förskolan. Det gäller både barnens kognitiva, neuro/psykologiska och språkliga förutsättningar, alltså ”inom” barnet, och förskolans lärmiljö och undervisning, alltså de som ligger ”utanför” barnet.
Barbro lägger fokus på sambandet, relationen, mellan barnens förutsättningar och lärmiljöns pedagogiska erbjudanden. Det innebär ett relationellt förhållningssätt där förskolans uppdrag och undervisning sätts i förgrunden.

Det är här kärnämnena kommer in. De handlar om ett antal generiska nyckelkompetenser –kärnämnen – och hur de kan gestaltas och stimuleras i förskolans undervisning. De utgår från barnens intresse, initiativ och lek, både multimodalt och digitalt.

Barbro Bruce är med dr i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik och arbetar som bitr. professor vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse handlar om specialpedagogiska utmaningar i samband med sårbar språk-, skriv- och läsutveckling med fokus på förskolans och skolans språkliga tillgänglighet.

Barbro Bruce

KL 13.30-14.45 | SAL: MEGA
Vad kan undervisning bli?

I skollagen står att utbildning ska på vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Således kommer jag utifrån vetenskaplig grund och min erfarenhet som genuspedagog, fsklärare, skolutvecklare och lärare att prata om undervisning som begrepp i relation till förskolans kontext.
Några historiska och samtida nedslag görs i ett försök att skapa både friktion och förståelse kring förskola, undervisning, lek, fsklärare, pedagoger, lärande och barn.

Kristine Hultbergs Ingridz

 

Hela dagen | öppen yta
SPRÅKUTVECKLING MED AR OCH VR

Igår var det science fiction men idag har du det i fickan! Kom och prova på och prata om möjligheter med AR/VR och 360 video. Hur kan vi ge våra förskoleelever möjlighet att uppleva världen på nya sätt med nya verktyg. Ta med dig din telefon och prova 360 video och Google expeditions. Eller prova på den senaste och mest avancerade VR-upplevelsen.

 

2 Hitta hit 2019 januari

Hitta hit!

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här