Burlöv bygger utmärkt undervisning 2022 – 14 mars

Formlär vårdnadshavare

14 mars | 8.30
slagthuset
Carlsgatan 12e

En intern utbildningsdag för lärarna i Burlövs kommun

Vi är övertygade om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Därför kommer era kolleger den måndag 14 mars föreläsa för er och dela med sig ur sina kunskapsbanker.


 

Körschema


1 Föreläsare 2022 14 mars

Dagens

Föreläsare

KL 10.15
sal: Teatern
Språkligt sårbara elever

Språkstörning, dyslexi och språkligt sårbara elever – hur stöttar vi dessa elever i klassrummet. Från teori till praktik via lektionsexempel.

Tomas Drivstedt – Titel?
Lena Stagmo – Titel?

KL 10.15
SAL Veterinärens kammare
Framgångsrika samtalsgrupper för undervisningsutveckling

Helena och Pontus berättar om hur de lagt upp samtalen kopplat till deras fokusområden i BBUU. Hur skapar vi framgångsrika samtalsgrupper och
kolleigalt lärande. Samtalsledare berättar om hur de lagt upp samtalen kopplat till deras fokusområden i BBUU.

Helena – Titel?
Pontus – Titel?

KL 10.15
sal Separaten
Begreppslig förstående inom matematik

Ett arbete hon gjorde som förstelärare för 1 år sedan och som fler vill höra mer om.

Antonia – Titel? 

KL 10.15
sal Norra hallen
Utvidgade digitala lärmiljöer

Miljöbeskrivningar

Adam – Titel?

 

KL 11.15
sal: Teatern
Transpråkande undervisning med flerspråkiga elever

T– att se flerspråkighet som en resurs i klassrummet för att utveckla elevernas lärande.

Kinda Jedsson – Titel?

KL 11.15
sal: Veterinärens kammare
Allsidig bedömning och elever som lärarresurser för varandra

Undervisning i dialog

Frida – Titel?

KL 11.15
sal: Norra Hallen
Bildpromenader med VR för språkutveckling

(Detta är en föreläsning som Julia redan har haft för lärare i Vellinge, så det ska finnas en stomme klar att bara återanvända)

Julia – Titel?
Hannah – Titel?

KL 11.15
sal: Separaten
Rubrik saknas

Här står en längre beskrivande text

Annika Langwagen – Titel?
Jenny – Titel?

 

KL 13.00
sal: Separaten
Framgångsrik studiehandledning i klassrummet

Att arbeta med studiehandledning i undervisningen – gemensamma strategier och arbete för högre måluppfyllelse.

Sandra Pilemalm – Titel?
Förnamn Efternamn – Studiehandledare
Förnamn Efternamn – Studiehandledare

KL 13.00
sal: Norra Hallen
Med kameran som verktyg för lärande

Workshop med lärare som tillsammans med vår kommundoktorand under de senaste 2 år genomfört ett arbete.

Lärare dalsund 4-6
Förnamn Efternamn – Titel?

KL 13.00
sal: Teatern
KL-prov

Att använda ett prov flera gånger på flera olika sätt för att öka lärandet. Resultatet har visat att det stärkt både svaga och starka elever.

Freja – Titel?
Therese E – Titel?

KL 13.00
sal: Veterinärens kammare
Utvecklad undervisning på gruppnivå genom fokus på få elevcase

Hur kan vi utveckla undervisning för hela gruppen genom att systematiskt följa några individer? – therese Ifousspår –
Förslag upplägg – diskussions kring runda bordet.

Therese P – Titel?

 

 

Hela dagen | sal GALLERIAN
Undervisa med Oculus

 

Ta del av och bidra till vilka olika ämnescase vi ska bygga upp genom VRteknik. Testa Riktad till lärare med elever från 12 år och äldre.

Johan Lind
Olle Strömbeck

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här