Central fortbildning forskola 18/19

Erbjudanden till Förskola 2018/2019

 

Bygg ditt observationsschema

8 november
15.00-17.00
Medborgarhuset Stora Sess

Du kommer troligen göra en eller flera auskultationer hos dina kollegor under kommande läsår. För att du ska kunna säkerställa kvalité och syftet med dina observationer bjuds du in att delta i workshop kring att bygga upp ditt eget observationschema. Vi kommer att stötta, utmana, bolla tankar och vara din kritiske vän i ditt arbete med att sätta fingret på vad du vill observera.

Ditt observationschema ska gynna språkinriktad undervisning utifrån:

  • vetenskaplig grund
  • verksamhetsnära situationer
  • områden som vi vet har hög effekt hos våra elever
  • specifikt avgränsade områden
  • realistiskt att kunna observera under ett fåtal gånger
  • ett förväntat resultat.

Länk till anmälan

 


5 km pedagogisk resa

8-12 oktober

En gång per läsår kan vi erbjuda dig inom skola, som fast anställd och behörig förskolelärare i Burlövs kommun, en möjlighet att ansöka om en veckas ”friställning” från din egen undervisning. Denna spenderar du, tillsammans med 4-5 andra antagna kollegor, med att besöka undervisning på andra förskoleskolenheter i vår kommun. En mentalt pedagogisk resa som ryms inom den faktiska fysiska avståndet på 5 km 🙂

Sita ansökningsdag 26 september

Länk till anmälan

 


 

En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

12 november, kl.14.00-17.00
MEDBORGARHUSET STORA SESS

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

Sista anmälningsdag  5 november

Länk till anmälan

 


Vägledande samspel – ICDP, ett empatibaserat program med inriktning på relationer

Syftet med utbildningen är att utveckla det egna förhållningssättet och bemötandet för att skapa goda relationer med barn och unga så att de mår bättre och lär sig mer. Vägledande samspel är hälsofrämjande och förebyggande och utgår från Barnkonventionen. Utbildningen baseras på tre dialoger: Den emotionella expressiva, den meningsskapande utvidgade och den reglerande dialogen.

Utbildningen hålls av specialpedagog Pia Holmberg Centrala elevhälsan och är främst riktad mot förskola. En utbildningsgrupp kan bestå av 8 – 10 deltagare, vi träffas vid sex tillfällen á 2 timmar.

För bokning pia.holmberg@burlov.se


 

Att möta barn och elever med språkstörning och i språklig sårbarhet

14 och 21 januari, 4 februari
KL.15.00-17.00
MEDBORGARHUSET STORA SESS

Kursen har fokus på pedagogiska konsekvenser av språkstörning och språklig sårbarhet i förskola och skola. Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i barns typiska språkutveckling. Den vänder sig till dig som arbetar i förskola, i förskoleklass, i skolans lägre årskurser eller i fritidshem och löper över tre tillfällen som alla bygger på varandra.

Kursansvariga: Pia Siöström & Margareta Boy), Centrala Elevhälsan. Logoped från Region Skåne kommer att föreläsa vid ett tillfälle.

Sista anmälningsdag 7 januari

Länk till anmälan

 


Burlöv Bygger Språk

25 februari

Vi är övertygad om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Därför kommer era kolleger den 25 februari föreläsa för er och dela med sig ur sina kunskapsbanker.​

Deadline för att anmäla föreläsningar till din förskolechef 29 januari

 

Att se effekter av en utvecklad undervisning

genomförs tillsammans med arbetslag utifrån lokala beställningar

En arbetsprocess som genomförs i arbetslagen tillsammans med representanter från Kvalitets- och Utveckling. En intensivkurs i att klarlägga utvecklingsområdet, klarlägga ett nuläge, identifiera tydliga effekter och skapa SMARTA mål. Processen sker i 3-4 olika etapper på arbetslagsmöten utifrån arbetslagets behov samt insatsens karaktär.

Läs mer

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här