Central fortbildning forskola 19/20

Erbjudanden till
Förskola 2019/2020

 

VR-piloterna

Hur kan vi nyttja och påverka vår undervisning med tillgång till digital teknik som VR-glasögon? Vilka möjligheter och tillgångar kan vi genom detta skaffa oss och våra barn och elever?

Detta läsåret sätter våra VR-piloter igång med ett stort nytänkande utvecklingsarbete. Vi har XX piloter i vår kommun som i ett kollegialt samarbete ska utforska, upptäcka och använda VR-teknik i sin undervisning. I våra verksamheter kommer det att finnas ca 200 VR-glasögon som ska fördelas i samarbete mellan förskolan upp till IM på gymnasiet. Arbetet genomförs tillsammans med Kvalitets och Utvecklingsavdelning med IKT-strateg och Kvalitetsteam.
Satsningen är som sagt en pilot, ett utforskande. Så det är gruppen som tillsammans kommer att skapa effekter och aktiviteter med den nya tekniken. Den förväntade effekten är att berörda barn och elever efter genomgånget år kommer ha rika erfarenheter av denna teknik och våra VR-piloter kommer kloka av erfarenheterna de gjort tillsammans under året så att de utifrån det kan lägga upp ytterligare utvecklad undervisning med VR-teknik och digitaliseringens möjligheter.

 


5 km pedagogisk resa

Datum kommer …

En gång per läsår kan vi erbjuda dig inom skola, som fast anställd och behörig förskolelärare i Burlövs kommun, en möjlighet att ansöka om en veckas ”friställning” från din egen undervisning. Denna spenderar du, tillsammans med 4-5 andra antagna kollegor, med att besöka undervisning på andra förskoleskolenheter i vår kommun. En mentalt pedagogisk resa som ryms inom den faktiska fysiska avståndet på 5 km 🙂

Sista ansökningsdag [Kommer datum]

Länk till anmälan

 


 

En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

Ges lokalt vid efterfrågan

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

För bokning tina.maringelli@burlov.se

 


Vägledande samspel – ICDP, ett empatibaserat program med inriktning på relationer

Syftet med utbildningen är att utveckla det egna förhållningssättet och bemötandet för att skapa goda relationer med barn och unga så att de mår bättre och lär sig mer. Vägledande samspel är hälsofrämjande och förebyggande och utgår från Barnkonventionen. Utbildningen baseras på tre dialoger: Den emotionella expressiva, den meningsskapande utvidgade och den reglerande dialogen.

Utbildningen hålls av specialpedagog Pia Holmberg Centrala elevhälsan och är främst riktad mot förskola. En utbildningsgrupp kan bestå av 8 – 10 deltagare, vi träffas vid sex tillfällen á 2 timmar.

För bokning pia.holmberg@burlov.se


 

Att möta barn och elever med språkstörning och i språklig sårbarhet

ges lokalt vid efterfrågan

Kursen har fokus på pedagogiska konsekvenser av språkstörning och språklig sårbarhet i förskola och skola. Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i barns typiska språkutveckling. Den vänder sig till dig som arbetar i förskola, i förskoleklass, i skolans lägre årskurser eller i fritidshem och löper över tre tillfällen som alla bygger på varandra.

Kursansvariga: Pia Siöström & Margareta Boy, Centrala Elevhälsan.

För bokning margareta.boy@burlov.se

 


Burlöv Bygger utbildning

Datum kommer …

Vi är övertygad om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Era kolleger föreläser för er och delar med sig ur sina kunskapsbanker.​

 

Att se effekter av en utvecklad undervisning

genomförs tillsammans med arbetslag utifrån lokala beställningar

En arbetsprocess som genomförs i arbetslagen tillsammans med representanter från Kvalitetsteamet. En intensivkurs i att klarlägga utvecklingsområdet, klarlägga ett nuläge, identifiera tydliga effekter och skapa SMARTA mål. Processen sker i 3-4 olika etapper på arbetslagsmöten utifrån arbetslagets behov samt insatsens karaktär.

Läs mer

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här