Central fortbildning skola 18/19

Erbjudanden till skola 2018/2019

 

Programmering f-3: Analog programmering

genomförs utifrån lokal beställning

Att arbeta med programmering i de tidigare åren handlar mycket om att lära sig de grundläggande koncepten, begreppen och metoderna. Detta kan man göra med hjälp av sin egen kropp, sin omgivning och kanske med sina favoritleksaker.

Genom dans, lekar och skapande av brädspel kan man förstå och behärska de grundläggande begreppen inom programmering. Såsom Sekvens, Alternativ, Repetition och Abstraktion (SARA). Tillsammans provar vi på programmering i naturen, dansprogrammering och skapar spel.

För bokning anders.erenius@burlov.se

 


Källkritik

genomförs utifrån lokal beställning

Digital kompetens handlar om att kunna söka, värdera och analysera. Men det handlar också om att uttrycka sig, dela och publicera.

Den här utbildningen syftar till att ge dig ökad kunskap om:

  • Hur man söker bättre.
  • Källkritisk metod samt källkritiskt förhållningssätt.
  • Upphovsrätt
  • Publicering och integritet
  • Sociala medier
  • Utbildningen skräddarsys utifrån behov.

För bokning anders.erenius@burlov.se


 

Kvalitetssäkring av vetenskaplig grund och effekter av Språkgarantin

genomförs utifrån lokal beställning

En lokal avstämning av hur arbetet med Språkgarantin fortgår samt vilka behov av stöd/utmaningar er skola står i. Hur är er Språkgaranti ett levande verktyg som förändras när elevernas behov förändras? Har garantin en tydlig struktur via aktivitet-vetenskaplig grund och förväntat resultat? Tillsammans med vår lektor undersöker eller planerar ni för hur arbetet med aktiviteterna innebär att ni når de angivna förväntade resultaten?

För bokning maria.soderling@burlov.se

 


Att se effekter av en utvecklad undervisning

genomförs tillsammans med arbetslag utifrån lokala beställningar

En arbetsprocess som genomförs i arbetslagen tillsammans med representanter från Kvalitets- och Utveckling. En intensivkurs i att klarlägga utvecklingsområdet, klarlägga ett nuläge, identifiera tydliga effekter och skapa SMARTA mål. Processen sker i 3-4 olika etapper på arbetslagsmöten utifrån arbetslagets behov samt insatsens karaktär.

Läs mer


 

5 km pedagogisk resa

12-16 november

En gång per läsår kan vi erbjuda dig inom skola, som fast anställd och behörig lärare i Burlövs kommun, en möjlighet att ansöka om en veckas ”friställning” från din egen undervisning. Denna spenderar du, tillsammans med 4-5 andra antagna kollegor, med att besöka undervisning på andra skolenheter i vår kommun. En mentalt pedagogisk resa som ryms inom den faktiska fysiska avståndet på 5 km 🙂

Sista ansökningsdag 24 oktober

Länk till anmälan

 


En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

12 november, kl.14.00-17.00
MEDBORGARHUSET STORA SESS

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

Sista anmälningsdag 5 november

Länk till anmälan


 

Burlöv Bygger Språk

7 januari

Vi är övertygad om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Därför kommer era kolleger den 7 januari föreläsa för er och dela med sig ur sina kunskapsbanker.

Deadline för att anmäla föreläsningar till din rektor 21 november.

 


Att möta barn och elever med språkstörning och i språklig sårbarhet

14 OCH 21 JANUARI, 4 FEBRUARI
KL.15.00-17.00
MEDBORGARHUSET STORA SESS

Kursen har fokus på pedagogiska konsekvenser av språkstörning och språklig sårbarhet i förskola och skola. Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i barns typiska språkutveckling. Den vänder sig till dig som arbetar i förskola, i förskoleklass, i skolans lägre årskurser eller i fritidshem och löper över tre tillfällen som alla bygger på varandra.

Kursansvariga: Pia Siöström & Margareta Boy, Centrala Elevhälsan. Logoped från Region Skåne kommer att föreläsa vid ett tillfälle.

Sista anmälningsdag 7 januari

Länk till anmälan


 

Kvalitet Fritidshem

Fortbildning i samverkan med Malmö universitet.

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här