Central fortbildning skola 19/20

Erbjudanden till skola 2019/2020

 

Programmering f-3: Analog programmering

genomförs utifrån lokal beställning

Att arbeta med programmering i de tidigare åren handlar mycket om att lära sig de grundläggande koncepten, begreppen och metoderna. Detta kan man göra med hjälp av sin egen kropp, sin omgivning och kanske med sina favoritleksaker.

Genom dans, lekar och skapande av brädspel kan man förstå och behärska de grundläggande begreppen inom programmering. Såsom Sekvens, Alternativ, Repetition och Abstraktion (SARA). Tillsammans provar vi på programmering i naturen, dansprogrammering och skapar spel.

För bokning anders.erenius@burlov.se

 


Källkritik

genomförs utifrån lokal beställning

Digital kompetens handlar om att kunna söka, värdera och analysera. Men det handlar också om att uttrycka sig, dela och publicera.

Den här utbildningen syftar till att ge dig ökad kunskap om:

  • Hur man söker bättre.
  • Källkritisk metod samt källkritiskt förhållningssätt.
  • Upphovsrätt
  • Publicering och integritet
  • Sociala medier
  • Utbildningen skräddarsys utifrån behov.

För bokning anders.erenius@burlov.se


VR-piloterna

Hur kan vi nyttja och påverka vår undervisning med tillgång till digital teknik som VR-glasögon? Vilka möjligheter och tillgångar kan vi genom detta skaffa oss och våra barn och elever?

Detta läsåret sätter våra VR-piloter igång med ett stort nytänkande utvecklingsarbete. Vi har 27 piloter i vår kommun som i ett kollegialt samarbete ska utforska, upptäcka och använda VR-teknik i sin undervisning. I våra verksamheter kommer det att finnas ca 200 VR-glasögon som ska fördelas i samarbete mellan förskolan upp till IM på gymnasiet. Arbetet genomförs tillsammans med Kvalitets och Utvecklingsavdelning med IKT-strateg och Kvalitetsteam.

Satsningen är som sagt en pilot, ett utforskande. Så det är gruppen som tillsammans kommer att skapa effekter och aktiviteter med den nya tekniken. Den förväntade effekten är att berörda barn och elever efter genomgånget år kommer ha rika erfarenheter av denna teknik och våra VR-piloter kommer kloka av erfarenheterna de gjort tillsammans under året så att de utifrån det kan lägga upp ytterligare utvecklad undervisning med VR-teknik och digitaliseringens möjligheter.


Att se effekter av en utvecklad undervisning

genomförs tillsammans med arbetslag utifrån lokala beställningar

En arbetsprocess som genomförs i arbetslagen tillsammans med representanter från Kvalitetsteamet. En intensivkurs i att klarlägga utvecklingsområdet, klarlägga ett nuläge, identifiera tydliga effekter och skapa SMARTA mål. Processen sker i 3-4 olika etapper på arbetslagsmöten utifrån arbetslagets behov samt insatsens karaktär.

Läs mer


 

5 km pedagogisk resa

v.46

En gång per läsår kan vi erbjuda dig inom skola, som fast anställd och behörig lärare i Burlövs kommun, en möjlighet att ansöka om en veckas ”friställning” från din egen undervisning. Denna spenderar du, tillsammans med 4-5 andra antagna kollegor, med att besöka undervisning på andra skolenheter i vår kommun. En mentalt pedagogisk resa som ryms inom den faktiska fysiska avståndet på 5 km 🙂

Sista ansökningsdag [Kommer datum]

Länk till anmälan

 


En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

ges lokalt vid efterfrågan

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

För bokning tina.maringelli@burlov.se


 

Burlöv Bygger 

Datum kommer …

Vi är övertygad om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Vi är lika övertygade om att kvalitén kan vara större i att lyssna på sina kollegors goda arbete än vad den kan vara när det kommer föreläsare utifrån.

Därför kommer era kolleger den [Kommer datum] föreläsa för er och dela med sig ur sina kunskapsbanker.

Deadline för att anmäla föreläsningar till din rektor [Kommer datum]

 


Att möta barn och elever med språkstörning och i språklig sårbarhet

ges lokalt vid efterfrågan

Kursen har fokus på pedagogiska konsekvenser av språkstörning och språklig sårbarhet i förskola och skola. Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i barns typiska språkutveckling. Den vänder sig till dig som arbetar i förskola, i förskoleklass, i skolans lägre årskurser eller i fritidshem och löper över tre tillfällen som alla bygger på varandra.

Kursansvariga: Pia Siöström & Margareta Boy, Centrala Elevhälsan.

För bokning pia.siostrom@burlov.se


 

Kartläggning i förskoleklass

ges lokalt vid efterfrågan

Skolverkets kartläggningsmaterial i förskoleklass ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” är en del av Läsa-skriva-räknagarantin och obligatoriska att använda sedan den 1 juli 2019.

Pia Siöström, specialpedagog i Centrala elevhälsan, har ett övergripande uppdrag i att stödja rektorer och pedagoger i deras arbete med att systematiskt och kontinuerligt planera, genomföra och följa upp kartläggningen. Dessa insatser utförs genom kompetensutveckling och handledning.

Jenny Olsson Mohammad-Ali, lärare i kvalitetsteamet, har möjlighet att stödja pedagogerna i det praktiska genomförandet av materialet ute på enheterna.
För bokning: jennyolssonmohammad-ali@burlov.se

För dig som vill läsa mer

 Bedömningsstöd årskurs 1

14/8 – Oktober – Maj

För dig som jobbar i lågstadiet och ska arbeta med det statliga bedömningstödet i svenska och matematik erbjuder vi 3 träffar årligen för reflektion, genomgång av materialet och professionella diskussioner kring de didaktiska processerna kring genomförandet. Denna kurs ges årligen och passar lika bra för dig som är helt ny med materialet och för dig som använt det tidigare men behöver repetition.

Kursen arrangeras och genomförs i samarbete med Kvalitetsteamet

Enhetsvis anmälan till 3 gemensamma träffar årligen

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här