Effekt

att se Effekter
av en utvecklad
undervisning

En arbetsprocess som genomförs i arbetslagen tillsammans med representanter från Kvalitets- och Utveckling. En intensivkurs i att klarlägga utvecklingsområdet, klarlägga ett nuläge, identifiera tydliga effekter och skapa SMARTA mål. Processen sker i 3-4 olika etapper på arbetslagsmöten utifrån arbetslagets behov samt insatsens karaktär.

Effektkedjan

Nuläge

Om vi ska utvecklas och sätta upp nya utvecklingsmål behöver vi först och främst vara helt klara med vårt utgångsläge. Hur är arbetslaget överens om nuläget? Har vi en gemensam bild av vart vi står idag och varför vi står där? Vilka aktiviteter och insatser ligger till grund för det resultat vi har idag? Detta är avgörande för att kunna skapa en gemensam väg framåt där alla är bärare av samma mål och överens om hur.

Tillsammans kartlägger vi ett nuläge för arbetslagets planerade insats vilket skapar plattformen för det fortsatta arbetet.
Effekt & Smarta mål

Hur skapar vi ett SMART mål för att underlätt vårt arbete? Är målet vi förutsatt oss specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt?

Att sätta upp de här ramarna ska inte innebära hinder eller krångligheter, det är stödord att förhålla sig till när man ska komma överens om något tillsammans i ett lag. Hur vet vi att vårt arbete har gett effekt? Hur ska vi kunna avgöra det? På hur många olika sätt kan vi faktiskt mäta saker, utan att det upplevs som betungande?

Det är med professionell fördel som vi kan använda oss av kvalitativa mätningar.


AKTIVITETER OCH UPPFÖLJNING I KVALITETSKORTET

Vi hanterar vår skyldighet att dokumentera vårt kvalitetsarbete i våra Kvalitetskort. Hur ser denna dokumentation ut så att den gynnar vårt inre kvalitetsarbete? Hur säkerställer vi att det arbete vi lägger ner på dokumentation också är det som faktiskt för vårt arbete framåt. Vilka aktiviteter väljer vi att följa upp och utvärdera. Det sätt vi väljer att formulera våra aktiviteter på är också avgörande för vilken kvalité vi kan få i uppföljning och analys av utfallet av de samma.Reserv

Hände det saker på vägen? Hittade vi mer intressanta infallsvinklar vi ville ägna tid åt? Var det något av momenten som drog ut på tiden och behövde mer reflektioner och professionella grubblerier.

Vi är luttrade nog för att ta lite höjd för detta. Kvalitetsarbete och pedagogiska diskussioner är det som avgör kvalitén i vår undervisningen. Här finns möjlighet att nyttja en reservtid tillsammans med samma stöd.

Anmäl dig nu!

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här