Forum för förstelärare 2021 test

DAGENS PROGRAM

(Längst ner på sidan, efter dörrarna hittar ni presentationernas rubriker, frågor till samtal samt gruppindelningar. Njut eftermiddagen!)

14.00 (Dörr 1)
Petra Classon och Peter Nyberg hälsar välkomna

”Strukturerat arbete med lässtrategier”
Presentation av Annika L (Humlemadskolan) för hela gruppen

14.35–15.35
Session A
Grupp 1abc (Dörr 2)

Grupp 2abc (Dörr 3)

15.35–15.50
PAUS

15.50–16.50
Session B
Grupp 3abc (Dörr 2)

Grupp 4abc (Dörr 3)

16.50
Avslutande fråga som besvaras på egen hand:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIFJwUq6g0lhqWolpkWfMBLk7Hsx_r8Kebz66eHP5bYdjm5g/viewform

Varmt välkomna! Här börjar vi kl 14!Välkomna till Session A grupp 1abc kl 14.35

& Session B grupp 3abc kl 15.50!

Välkomna till Session A grupp 2abc kl 14.35

& session B grupp 4abc kl 15.50!Välkomna till samtal grupp 1a kl 15.05

& grupp 3a kl 16.20

Välkomna till samtal grupp 1B kl 15.05

& grupp 3B kl 16.20

Välkomna till samtal grupp 1C kl 15.05

& grupp 3C kl 16.20

Välkomna till samtal grupp 2a kl 15.05

& grupp 4a kl 16.20

Välkomna till samtal grupp 2B kl 15.05

& grupp 4B kl 16.20

Välkomna till samtal grupp 2C kl 15.05

& grupp 4C kl 16.20

.

 

Rubriker, frågor till samtal och gruppindelningar

Grupp 1abc (Ni klickar på dörr 2 14.35 och sedan klickar grupp 1a på dörr 4, grupp 1b på dörr 5 och grupp 1c på dörr 6 efter presentationerna)

Presentationer:

1a. ”Förstelärararbetet på Vårboskolan 2020-2021”

(Karolina, Veronica, Kristian, Christina & Sara, Vårbo)

Vilka frågor bör ställas i utvärderingssammanhang för att faktiskt kunna mäta och fastställa att insatserna har gett effekt?

1b. ”Bedömning utifrån elevernas och utbildningens förutsättningar på yrkes-sfi.”

(Frida, Komvux)

Hur kan jag utveckla mina former för bedömning? Finns det andra sätt att bedöma som ger liknande resultat? Vilken erfarenhet har ni av att låta elever visa sina kunskaper i ett muntligt sammanhang? Finns det några fallgropar som jag har missat? 

1c. ”Concept Cartoons i ämnet NO- Jakten på motiverande och engagerande undervisningsverktyg”

(Antonia, Humlan)

Vilka framgångsrika strategier inom ämnesområdet NO har ni på era skolor i Burlövs kommun? Hur kan vi inom Burlövs kommun samla ihop, organisera och sprida framgångsrika strategier för elever inom ämnesområdet NO?

Samtalsgrupper:

Grupp 1a (Samtalsledare: Jenny)

Karolina, Veronica, Christina, Mikael, Boel, Mia & Pia

Grupp 1b (Samtalsledare: Maria)

Frida, Camilla, Anja, Julia & Sara

Grupp 1c (Samtalsledare: Johan)

Antonia, Robert, Peter, Annika A & Kristian

Grupp 2abc (Ni klickar på dörr 3 14.35 och sedan klickar grupp 2a på dörr 7, grupp 2b på dörr 8 och grupp 2c på dörr 9 efter presentationerna)

Presentationer:

2a Utgår, ersatts av samtal om Annika L:s presentation:

Hur kan man engagera elever med god läsförståelse i arbetet med lässtrategier?Förutom arbete med lässtrategier, finns det fler sätt att öka motivationen till läsning av lärobokstexter?

2b. ”Vad kan Singaporemodellen göra för elevernas utveckling i matematik?”

(Therese, Dalslund 4–6)

Hur påverkas måluppfyllelsen av synen på läromedlet?

2c. ”Återkopplande lärtillfällen utomhus”

(Mikaela, Humlan)

Hur strukturerar du återkoppling med dina elever? Förskoleklass och fritids fick en föreläsning och workshop i utomhuspedagogik i början av läsåret. Hur kan ni skolledare skapa bättre förutsättningar för oss att bedriva utomhuspedagogik?

Samtalsgrupper:

Grupp 2a (Samtalsledare: Petra)

Olle H, Adam, Annika L, Susanne & Krissy

Grupp 2b (Samtalsledare: Emelie)

Therese, Inger, Have & Annika M

Grupp 2c (Samtalsledare: Olle S)

Mikaela, Agneta, Jean-Paul, Lena & Åsa

Grupp 3abc (Ni klickar på dörr 2 15.50 och sedan klickar grupp 3a på dörr 4, grupp 3b på dörr 5 och grupp 3c på dörr 6 efter presentationerna)

Presentationer:

3a. ”Hur kan pedagogerna genom att använda sig av fördjupade samtal i literacyaktiviteter stödja barnens lärorocesser?”

(Camilla & Krissy, Virvelhuset)

Hur kan vi organisera så att dessa literacyaktiviteter blir en naturlig del i verksamheten?

3b. ”VR som verktyg i undervisningen”

(Agneta, Svenshög)

Vilken stöttning och fortbildning behöver erbjudas om vi vill att VR ska bli en del av undervisningen för alla elever i kommunen? På vilka sätt kan vi arbeta på skolorna så att VR blir en del av undervisningen?

3c. ”Talutrymmet mellan pojkar och flickor”

(Åsa & Olle H)

På vilka andra sätt kan lärare arbeta för att göra talutrymmet än mer jämnt fördelat mellan pojkar flickor? Hur kan faktorer så som lärarnas kön och agerande påverka elevernas talutrymme?

Samtalsgrupper:

Grupp 3a (Samtalsledare: Petra C)

Camilla, Krissy, Jean-Paul, Annika A & Have

Grupp 3b (Samtalsledare: Emelie)

Agneta, Susanne, Julia, Mikaela, Frida & Therese

Grupp 3c (Samtalsledare: Olle S)

Olle H, Åsa, Christina, Mikael, Anja, Josefine & Antonia

Grupp 4abc (Ni klickar på dörr 3 15.50 och sedan klickar grupp 4a på dörr 7, grupp 4b på dörr 8 och grupp 4c på dörr 9 efter presentationerna)

Presentationer:

4a. ”Språkutvecklande arbete med evolution i naturkunskap 2”

(Boel, Komvux)

Jag vill diskutera om åhörarna kan komma på fler sätt att befästa begreppen i elevernas ordförråd.

4b. ”Elevaktiva arbetssätt för att förstå en text.”

(Mia, Stina, Robert & Annika M)

De strategier som eleverna tycker är bra att använda sig av för att bearbeta och förstå en faktatext vill vi även att de applicerar när de möter texter i andra ämnen. Hur säkerställer vi att eleverna tar med sig sin nyfunna kunskap till andra ämnen och andra texttyper.

4c. ”Läsförståelse genom lustfylld läsning”

(Adam, Tågarp)

Måste en bra läsare tycka om att läsa?

Samtalsgrupper:

Grupp 4a (Samtalsledare: Maria)

Boel, Veronica, Pia, & Annika M

Grupp 4b (Samtalsledare: Johan

Robert, Mia, Kristian, Peter & Lena

Grupp 4c (Samtalsledare: Jenny)

Adam, Annika L, Inger, Karolina & Sara

Varmt tack för idag!

Petra & Maria

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här