Utbildning för resurspersonal

Utbildning för resurspersonal

DEL 1
Introduktion till särskilt stöd

Del 2
Problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande


DEL 3
Autism – Förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

DEL 4
Språklig sårbarhet – språkstörning