Skolval

Därför har vi valt skola i en annan kommun än Burlöv

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra verksamheter.
Som en del i detta hade vi haft stor hjälp av era åsikter och reflektioner om varför ni valt annan grundskola än de i Burlövs kommun till ert barn.
Svaren på denna enkät kommer i ett första skede att hanteras i utbildningsförvaltningen och sedan bearbetas på respektive skolenhet i vår kommun.

Era svar är helt anonyma.

 

Enkäterna hittar du nedan, och sista dagen för att delta är 30 september.