3. Børnekulturhuset på Amager

3. Børnekulturhuset på Amager

3. Børnekulturhuset på Amager

Barnkulturhuset på Amager i Köpenhamn innehåller aktiviteter för förskolor, skolor och medborgare med både permanenta aktiviteter och öppna workshops.

Kulturhuset ligger i ett hörn som förbinder två byggnader med olika höjder, en utmaning att bygga på. Byggnadens form skapas som en länk mellan de två angränsande byggnaderna och försöker samtidigt få så mycket solljus som möjligt in i kvarteret. Det ger ett hus med krokiga vinklar och öppna ytor. Tak och fasader behandlas på samma sätt, täckta med aluminium.

Byggnaden är utformad som ett terrasserat bergslandskap med vackra planer, som ger dynamiska ytor med visuella förbindelser mellan. Överraskande inslag, hemliga krokar och rum har införlivats så att barn kan utforska huset. Det är det första barnkulturhuset i Danmark där barn deltog i den tidiga utvecklingsfasen. Man har valt att involvera husets framtida brukare, till exempel barn i området och lärare från de angränsande institutionerna, i den tidiga utvecklings- och idéfasen vilket tydligt återspeglas i husets design..

Bildreflektion

Textreflektion