Utbildningsdag Förskolan – 2022 03 14

Klicka på bilden nedan för att träffa Maria, Jenny och Petra via teams
(samma länk gäller hela dagen)


KL 08.45-10.45

Med kameran som verktyg för att skapa mening och lära

Maria Söderling arbetar som lektor med fokus på literacyutveckling i kommunens kvalitetsteam. Under drygt tre år har Maria samarbetat med lärare på Dalslundskolan 4–6. Tillsammans har de utforskat hur kameran kan användas som verktyg för att skapa mening och lära. För Dalslundskolan har samarbetet varit en del av skolans utvecklingsarbete, och Maria Söderling har dokumenterat arbetet som doktorand. Den 14/3 kommer Maria att motivera sitt val av forskningsfokus med hjälp av tidigare forskning från både förskola och skola.

Maria kommer också att beskriva hur utvecklingsarbetet har utformats, de metoder för kameraarbete som Dalslundslärarna tillsammans har arbetat fram och prövat samt också generella erfarenheter av arbetet. Under presentationen kommer det också ges möjlighet att erfara det eleverna har prövat samt också reflektera och ställa frågor kring innehållet.

Efter presentationen kommer Maria att besvara frågor som kommer in.

Se filmerna nedan

Innan film 2, ladda upp dina bilder. Qr-kod för respektive förskola hittar ni längre ner på denna sida.


QR-koder för att skicka in idéer och frågor till Maria

I VILKA SITUATIONER KAN NI ANVÄNDA ER AV KAMERAN/FOTOGRAFI? DELA MED ER HÄR.

LÄNK

Med kameran som verktyg. Ställ era frågor här.

LÄNK


KL 11.00-15.30

Workshop – Hitta språket och hitta matematiken

I mindre grupper ska ni tillsammans genomföra aktiviteter ur kartläggningen Hitta språket och Hitta matematiken. Utifrån resultatet av kartläggningen i förskoleklass från 2021 kommer vi fokusera på följande fyra aktiviteter under dagen:

  • Berätta och beskriva
  • Ord och språkljud
  • Sanden/Riset
  • Lekparken

Det går att använda de undervisningsloggar över aktiviteterna som finns upptryckta ute på förskolorna som underlag både i genomförandet av aktiviteten och i er diskussion.

Viktigt att komma ihåg i diskussionerna är att kartläggningen inte syftar till att bedöma barnen eller att det förväntas att barnen ska kunna detta när de börjar förskoleklass. Kartläggningen syftar till att ge pedagogerna en bild av hur deras undervisning under förskoleklassåret behöver utformas och bedrivas. I våra diskussioner ska vi därför utgå̊ från följande:• Vilket kunnande är det som aktiviteten syftar till att kartlägga?

  • Vilka kompetenser och vilket kunnande behöver barnen få möjlighet att utveckla på̊ förskolan, för att under förskoleklassåret ha goda förutsättningar att fortsätta sin kunskapsprogression i förskoleklass?
  • När ser ni möjligheter att genomföra en planerad undervisning som stöttar och syftar till att ge barnen möjlighet att utveckla de kompetenserna och kunnande?
  • Hur undervisar ni redan kring de här kunskaperna eller kompetenserna och hur kan ett förändrat kunnande hos barnen bli synligt i er undervisning?

Nedan är länkar till aktiviteterna


Formulär

Utbildningsdag förskolorna – 2022 03 14 – QR

QR för att skicka in bilder

Nedan är QR-koder för respektive förskola där ni kan ladda upp era foton.

Svanetorps förskola


Dalslunds förskola


Dungens förskolaGrönebo förskola


Harakärrs förskola


Havrens förskolaHumlemadens förskola


Svenshögs förskola


Torngatans förskolaVanningsåkers förskola


Virvelhusets förskola


Östragårdens förskola 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här