Piloterna

Verksamhetsnära stöttning


Hub Arlöv väst

Denna hub täcker in förskolan, högstadiet, modersmålsenheten och vuxenutbildningen i Arlöv.

Petra – Virvelhusets förskola
Hellen – Vårboskolan 7-9
Sandra – Vårboskolan Förberedelsklass åk 7
Tatsiana – Modersmålsenheten
Marlene – Komvux/SFI

Hub Humlan

Här samarbetar två förskolor med en lågstadieskola i Arlöv.

Kajsa – Humlemadskolan åk 3
Annica – Humlemadskolan Förskoleklass
Camilla – Torngatans förskola
Mari – Torngatans förskola
Emil – Humlemadens förskola

Hub Svenshög

På varsin sida om låg- och mellanstadie skolan Svenshögskolan i Arlöv ligger Havrens förskola och Svenshögs förskola.

Julia – Svenshögskolan åk 3
Jean-Paul – Svenshögskolan F-3
Magnus – Svenshögskolan 4-6
Linda – Svenshögs förskola
Marija – Havrens förskola

Hub Åkarp F-9

Samtliga Åkarps grundskolor bildar Hub Åkarp F-9. Dalslundskolan består av tre enheter, ett för vardera stadie. Sedan finns ytterligare två byskolor för F-3. Svanetorp och Södervång.

Glenn – Dalslundskolan 4-6
Robert – Dalslundskolan 7-9
Helena – Dalslundskolan Förskoleklass
Laila – Dalslundskolan Förskoleklass
Ida – Svanetorpskolan F-3
Olle – Södervångskolan F-3 (Idrott)

Hub Åkarp fsk/gy

Åkarps förskolor bildar en Hub tillsammans med Gymnasieenheten.

Anna – Dungens förskola
Jessika – Dungens förskola
Annika – Harakärrs förskola
Anette – Östragårdens förskola
Magdalena – Introduktionsprogrammet gymnasiet