Verksamhetsnära stöttning

Verksamhetsnära stöttning

Centralt finns det en person som arbetar med stöttningen ute på enheterna. Olle Strömbeck, lärare i Kvalitetsteamet och med bakgrund som IKT-pedagog har som uppgift att vara en nyfiken kollega till piloterna i arbetet med planering, genomförande och reflektion.

Planering

När ett helt nytt verktyg införs i undervisningen krävs det kreativa idéer och man ställs inför nya didaktiska utmaningar. Då kan det vara bra att ha en extra kollega till hands i planeringsfasen.

  • Hur skapar man undervisning med VR?
  • Vad kan den undervisningen tillföra lärandet?
  • Vad kan vara viktigt att tänka på när man genomför undervisningen?
  • Hur kan VR-tekniken integreras på ett naturligt sätt i läroplanen?
  • Hur bedömer man elevernas arbeten?

 

Genomförandet

Sällan har man stött på teknik som helt enkelt bara fungerar. Det är många saker som kan strula och tålamodet hos eleverna är sekundlångt. Då kan det vara bra att slippa stå där ensam och möta eleverna och hantera VR-headset som inte kopplar upp sig som de ska. Den verksamhetsnära stöttningen innebär också att man kan få hjälp vid själva undervisningstillfället.

 

Reflektionen

Mest centralt i hela projektet är de slutsatser och lärdomar som piloterna tar när de låtit barnen och eleverna uppleva undervisning med VR. Här kan ett verksamhetsnära stöd vara till stor hjälp genom att ställa nyfikna frågor och vara en reflektionspartner.

  • Vad drar vi för slutsatser kring barnens lärande?
  • Vad kan vi observera i barnens/elevernas aktiviteter?
  • Vad händer när den initiala “hypen” har lagt sig och VR blir ett vardagligt inslag i undervisningen? Finns det något kvar då?
  • Hur behöver man tänka didaktiskt när man inför VR i undervisningen?