VR som verktyg att utveckla muntlig förmåga i engelska

2022-10-14

VR som verktyg att utveckla muntlig förmåga i engelska

Arbetet med att skapa digitala lärmiljöer startade under vårterminen på Tågarpskolan (kvalitetsteamet och läraren) där avsikten var att öka elevers förutsättningar att utveckla sin skriftliga berättande förmåga. Där blev Virtual reality (VR) en viktig del eftersom det är ett förstärkt bildstöd för elevernas berättande. VR innebär att eleverna fokuserar på bilder som läraren avser att de ska fundera kring ex. en bro i 360°-miljö. 

Jag såg att vissa av er pratade mer engelska än ni vanligtvis gör under engelsklektionen.

När elever berättar att de tycker att det är svårt att prata engelska, att de inte vågar och att andra tittar på dem när de pratar, är vårt uppdrag att få dem att känna sig trygga i de situationer vi ber dem prata engelska i. Med anledning av detta skapar läraren digitala lärmiljöer i årskurs 6 som handlar om att eleverna på olika sätt kan visa förmågan att muntligt berätta, beskriva och diskutera i par på engelska. Pararbete innebär att eleverna lär tillsammans genom att utbyta tankar och idéer. I engelskan var syftet att ge alla elever möjlighet att uttrycka sig verbalt. VR blev verktyget vi bestämde oss för att använda, då det gav läraren förutsättningar att med hjälp av genomtänkta frågor skapa situationer där eleverna kommunicerade på engelska. Frågorna förändras under arbetet med VR då elevernas input ger läraren möjlighet att omforma sin undervisning och skapa nya inriktningar och perspektiv utifrån elevernas kunskaper.

VR-promenaden byggdes utifrån en tidigare lektion om alligatorn (läsning av text och svarande på frågor). Lärarens narrativ skapar en stämning och eleverna dras in i berättelsen genom det talade ordet och bilderna som presenteras för dem. Frågorna läraren använde sig av var beskrivande och av mer fördjupande karaktär. Exempel på frågor var “Vad ser du? Beskriv vad du ser.” “Vad skulle du göra om du mötte en alligator?” och “Vad vet du om alligatorn?”. Alla situationer gjordes i par, där eleverna turades om att prata. Läraren rörde sig mellan grupperna för att lyssna och ställa fördjupande frågor till eleverna. På så sätt fick läraren höra alla i klassen tala under en lektion. Dessutom fångade läraren upp vad eleverna pratat om efter VR-promenaden och samlade ord tillsammans med eleverna på tavlan ex. water, bridge och stroller. Det uppkom situationer där eleverna inte visste det engelska ordet och då kunde läraren tillsammans med klassens kunskaper komma fram till det engelska ordet ex lily pads.

Vi ser att elevernas kroppsspråk blir mer avslappnat då de förstår att det är enbart kamraten som lyssnar, elever som vanligtvis inte pratar engelska på lektionerna vågar i denna situation. Det här är en av styrkorna med VR i klassrummet, de spontana samtalen blir fler och utifrån noggrant förberedda frågor kan alla elever delta på olika nivåer, dessutom pratar de mer engelska än vanligt. Samtidigt upptäckte vi att eleverna tillsammans utvecklar ordförrådet i engelska genom samtal och att försöka sätta ord på saker de ser i 360°-bilden.

Sammanfattningsvis menar vi att arbetet med VR för att underlätta elevernas kommunikativa verbala förmåga i engelska kan bidra till att fler elever ges möjligheter att visa sin förmåga. Men också att utveckla förmågan att samtala på engelska genom parsamtal och lärarens situationsbundna fördjupande frågor. Vår uppfattning är att eleverna fann verktyget stimulerande att arbeta med då de vid den efterföljande reflektionen nämnde att bilderna hjälpte dem att förklara en företeelse samt att de upplevde en styrka i att slippa bli uttittad av övriga i klassen när de pratar engelska. Elevernas reflektioner är tydliga: De önskar fler aktiviteter som innehåller VR, de identifierar andra ämnen där de kan vara hjälpta av VR, de vill ha fler scener än enbart en och de uppfattar styrkan i att ha bilder till hjälp vid muntligt berättande. Det fortsatta arbetet med muntlig förmåga i årskurs 6 kommer att innefatta arbete i appen ‘Puppet shadow edu’ (s.k. Kaninappen), där eleverna lägger in bilder för att därefter spela in sitt tal till dem. Dessutom kommer vi att fortsätta utforska arbetet med VR som verktyg för eleverna vid muntlig presentation på engelska.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här