Med kameran som verktyg – webbinarium


Med kameran som verktyg för att skapa mening och lära

Vad är makt? Vad gör dig glad? Filma när du förklarar hur du löser en ekvation! Hur känner huvudpersonen när…? Gestalta demokrati i ett fotografi!

Den 27/9 kl 15–16.30 bjuder Burlövs kommun i samarbete med Film i Skåne och Svenska filminstitutet in intresserade till ett webbinarium om hur kameran kan användas som ett verktyg för att skapa mening och lära. 

Under de senaste decennierna har globaliseringen och digitaliseringen haft stor påverkan på hur vi kommunicerar och lär i såväl informella som formella miljöer. Sätten att erfara världen har förändrats. När det gäller bilder visar exempelvis undersökningen Ungar och medier 2019 hur central kommunikation genom fotografi är för barn och unga idag: I åldersgruppen 9–12-åringar använder en stor del bildbaserade kommunikationsappar: Snapchat används av 88% och Instagram av 58% av de 59% som använder sociala medier. I åldersgruppen 13–16-åringar använder en absolut majoritet Snapchat (93%) och Instagram (88%) av de 95% som använder sociala medier (Statens medieråd, 2019).

Tack vare satsningar på digital teknik har vi i dag stora möjligheter att låta elever skapa mening och lära på många olika sätt. Men satsningarna på teknik har inte inneburit samma satsningar på att undersöka hur exempelvis arbete med fotografi och film kan användas i undervisning, och medan unga människor på sin fritid deltar i miljöer där olika uttryckssätt som bild, ljud och gester samspelar, möter de i skolan miljöer som i många ämnen domineras av tal och skrift.

Mer kunskap behövs!

På Dalslundskolan 4–6 i i Burlövs kommun har lärarna under en längre tid arbetat med elevaktiva arbetssätt, olika bedömningsformer och digitalt arbete. Sedan hösten 20 sker en del av utvecklingsarbetet tillsammans med kommundoktorand Maria Söderling. Tillsammans undersöker lärare, deras elever och Maria hur kameran kan användas som verktyg för att skapa mening och lära.

Du kan läsa mer om Marias studie här

Marias forskningsresultat sprids först hösten 2023, men redan nu har lärarna gjort viktiga erfarenheter och utvecklat metoder som de vill få möjlighet att sprida och samtala om, samtidigt som de vill få möjlighet att ta del av andras erfarenheter och kunskap. Lärarna har exempelvis märkt att eleverna deltar med stort engagemang när de får möjlighet att arbeta med kameran samt att interaktionen mellan eleverna verkar öka. De har också konstaterat att de kan använda kameraarbetet på en mängd olika sätt, som att fördjupa elevernas lärande genom att spela in filmer om problemlösning, skapa nyfikenhet, konkretisera abstrakta begrepp, undersöka elevers förförståelse inför ett nytt arbetsområde samt ge idéer till skönlitterärt skrivande.

Program

Med kameran som verktyg för att skapa mening och lära – en del av Burlöv bygger utmärkt undervisning

Inledning
Välkomna!
Sammanfattande presentation av utvecklingsarbetet på Dalslundskolan 4–6
Svenska filminstitutet och Film i Skåne presenterar sitt arbete kring filmkunnighet

Varför ska vi arbeta med kameran i skolan?
En orientering i tidigare forskning och bakgrunden till Burlövs satsning

Burlövslärarnas arbete
Lärarna delar med sig av konkreta exempel från sitt arbete med kameran som verktyg för att skapa mening och lära samt vilka möjligheter och utmaningar de har identifierat med arbetet.

Samtal med frågor från publik på plats och via chatt

Avslutning

Inbjudan av Film i Skåne till nätverksträff för intresserade

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här