HEM | STRUKTUR & FÖRUTSÄTTNINGAR |


STRUKTUR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Att implementera digital multimodal undervisning i klassrummet kräver vissa grundförutsättningar för att vara effektiv och givande. Detta innebär ett delat ansvar på olika nivåer inom skolsystemet.

För det första spelar rektorn en avgörande roll genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna. Det innebär att tillhandahålla lämplig infrastruktur, det vill säga tillräckligt med digitala verktyg och en stabil internetuppkoppling, samt att säkerställa att skolan har tillgång till relevanta digitala verktyg och programvaror. Rektorns ansvar inkluderar också att främja en kultur där kollegialt lärande och digital undervisning välkomnas och uppmuntras.

På den operativa nivån behövs stöd från lokal IKT-stödjare. Denna resurs hjälper till att ge lärare och elever den tekniska support som krävs för att effektivt använda digitala verktyg i undervisningen. De spelar framför allt en viktig roll vid läsårsstart och läsårsslut när nya verktyg ska distribueras och gamla ska lämnas in.

Slutligen är lärarnas roll avgörande. De måste kunna integrera digitala verktyg i sina lektionsplaner på ett sätt som berikar lärandet. Det innebär att skapa en balans mellan analog och digital undervisning, samt att anpassa användningen av teknik efter elevernas behov och förmågor. Lärarna är också ansvariga för att upprätthålla en strukturerad och säker digital miljö i klassrummet.

Sammanfattningsvis kräver framgångsrik digital multimodal undervisning samarbete och samordning på olika nivåer inom skolan. Genom att varje part tar sitt ansvar, kan digitala verktyg integreras på ett meningsfullt sätt i undervisningen, vilket i sin tur kan berika och förbättra lärandet för eleverna.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här