DMU Digital multimodal undervisning

HEM | STRUKTUR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR | UNDERVISNING


Digital multimodal undervisning i Burlövs kommun

I Burlövs kommun erbjuder vi våra elever en kvalitativ, digital multimodal utbildning. Vi erkänner att lärande kräver en mångsidig tillgång till information och uttrycksformer. På den här sidan presenterar vi vårt arbete med fokus på hur vi ger eleverna en utbildning som är rik på digitala och multimodala erfarenheter.
  • Vi anpassar vår undervisning för att möta varje elevs lärandebehov. Genom att kombinera digitala verktyg och analoga metoder skapar vi en lärmiljö där alla elever kan utvecklas.
  • Genom att integrera digitala verktyg i undervisningen främjar vi engagerande och kreativa lärprocesser. Vi uppmuntrar eleverna till samarbete och kreativa uttryck.
  • Eleverna ges möjlighet att presentera sin kunskap och förståelse i en mångfald av format, inklusive text, ljud, bild och video.
  • Genom digital multimodal undervisning ser vi till att eleverna utvecklar viktiga färdigheter som kritiskt tänkande, kreativ problemlösning och digital kompetens.

Om multimodal undervisning

Maria Söderling och Johan Lind är lektorer i Burlövs kommuns Kvalitetsteam, Johan är även doktorand och Maria har disputerat vid Malmö Universitet. De arbetar med forskning kopplat till litracy och multimodal undervisning. I denna text beskriver de varför multimodalitet behöver vara en del av elevernas undervisning:

”Vårt medielandskap är i förändring. Under de senaste decennierna har förändringen inneburit att bilder får en allt större betydelse samt att vi kommunicerar multimodalt i högre utsträckning än tidigare. Att kommunicera multimodalt innebär att samtidigt använda uttryckssätt som tal, bilder, ljud och text. Denna förändring har förstärkts genom samhällets digitalisering och påverkar hur vi idag kommunicerar och lär både i och utanför skolan.”

LÄS MER HÄR


Stödmaterial

I länken Struktur och förutsättningar presenterar vi de grundförutsättningar som bör finnas på en skola för att kunna arbeta i en digital lärmiljö. Ansvaret delas upp mellan rektor, IKT-stödjare och lärare.

I länken Undervisning presenterar vi idéer på beprövade arbetsområden där digital multimodal undervisning varit framträdande. Där finns även beskrivningar av digitala verktyg som eleverna använt i de olika arbetsområdena.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här