2022-10-25 Havrens FSK

2022-10-25
Plats: Havrens fsk

Vad är lek?

Innehåll

 • Teoretiska perspektiv på lek och vårt uppdrag
 • Filmvisning: föreläsning med Margareta Öhman:  Nu lyfter vi leken
 • Reflektionssamtal
 • Inför nästa gång 

Fördjupning

Under vår träff ska vi tillsammans ge oss ut på en kort historisk vandring kring hur de olika vetenskapsteoretiska perspektivens syn på lek och lekens värde utvecklats fram till idag.  Utifrån tankar kring lekens egenvärde  men också i förhållande till barnet och människans utveckling och lärande. Vad tänker man kring lek idag och vilken roll har den i förskolan? Vilka teoretiska perspektiv bär vi med oss och hur påverkar det hur vi ser på lek, undervisning och vår egen roll som lekande pedagoger?

Presentationen som film, med vocieover av jenny 

 

Presentationen som pdf

 

Till nästa gång

 • Utifrån Margareta Öhmans föreläsning och dagens innehåll,   fundera vidare tillsammans med ditt arbetslag kring:
  • Hur tänker vi kring förskolans uppdrag i förhållande till den allmänna kommentaren till artikel 31 i Barnkonventionen?
  • Vad definierar vi  som lek och vilket värde tillskriver vi lekandet?
  • Vilka möjligheter till lek erbjuds på förskolan? Uppmuntras allt lekande eller finns det lekar som inte får utrymme på förskolan? Isåfall varför?
  • Vilket lekande deltar vi som pedagoger aktivt i,  på vilket sätt och vilket syfte?
  • Vilka skyldigheter har vi i förskolan att reglera och styra barns lek,  på vilka grunder och i vilken utsträckning?

Reflektionsfrågorna är hämtade, till viss del omformulerade och inspirerade av Margareta Öhmans bok ”Värna om barns lekstyrka” samt Øksnes & Sundsdals bok ”Leklust i förskolan-främja lekens egenvärde”.

 • Som förberedelse inför nästa träff önskar jag även att ni tar del av Niklas Pramlings föreläsning: Lekresponsiv undervisning

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här