Länksamling

Länkar och källhänvisningar

Inledning

Här kommer den litteratur, artiklar och länkar som berörs under träffarna att samlas. 

Referenser

 • Welén. T (2003) Kunskap kräver lek. Forskning i fokus, nr 17 Stockholm: Liber
 • Öhman, M (2019) Värna om barns lekstyrka. Stockholm: Gothia Kompetens.
 • Lillemyr, O.F. (2016) Lek som mångfald.  I Hangaard Rasmussen, T (2016) Lek på rätt väg. Lund: Studentlitteratur.
 • Sundsdahl, E & Øksnes, M (2017) Leklust i förskolan- främja lekens egenvärde. Stockholm: Gothia kompetens
 • Skovbjerg Karoff. H (2016) Det farofyllda och andra stämningar i leken. I Hangaard Rasmussen, T (2016) Lek på rätt väg. Lund:Studentlitteratur
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.
 • Doverborg, E., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i förskolan. Stockholm: Liber
 • Pramling Samuelsson, I., & Asplund Carlsson, M. (2014). Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori (2.uppl.). Stockholm: Liber.
 •  Pramling, N & Wallerstedt,C (2019)Lekresponsiv undervisning – ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan. I Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 1, s. 7-22.
 • Lagerlöf, P,  Wallerstedt, C & Kultt, A (2019) Barns ”agency” i lekresponsiv undervisning. I Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 1, s. 44-62

 

 •  Öhman, M (2022). Låt leken främja språket. Stockholm: Gothia kompetens
 • Edfelt, D. (2019).Hjärna i förskolan. Stockholm: Gothia kompetens

Länkar

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här