Högkullens förskola – Hälsoförskola

Högkullens förskola – Hälsoförskola

Välkommen till vår Hälsoförskola

På förskolan Högkullen har vi ett pedagogiskt arbetssätt utifrån en helhetssyn inom hälsobegreppet och hållbar utveckling.

Vårt arbete sker utifrån Läroplanen för förskolan med extra fokus på hälsofrämjande pedagogik inom olika områden såsom värdegrund, måltidspedagogik, mötet i vardagen, utepedagogik, kulturella upplevelser, odling, mm. Att vara i naturen är hälsofrämjande och en viktig del av förskolans koncept. Fysisk, mental, social och kulturell hälsa samverkar för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens framtida hälsa.

Som barn på vår förskola får man uppleva hälsobegreppet ur flera olika perspektiv, t.ex i sagorummet ute eller inne genom experiment eller i vårt kökslabb. Som förälder får du tillgång till en loungedel, där du kommer att få ta del av olika upplevelser inom hälsobegreppet i möte med andra föräldrar och vår hälsopedagog.

Förskolan är byggd, både ute och inne, med tillgänglighet som ledord. Materialvalet på hela förskolan är gjort med omsorg utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Öppna reflektioner

Vad kan en mobil pedagogik kunna tillföra undervisningen för barnen i våra förskolor?

 

Reflektioner och dokumentation

Reflektionerna du gör ska i första hand återspegla följande bitar ur vårt lärmiljöprogram:

  • Därför bygger vi lärmiljöer som stimulerar till att vilja pröva, lära, lyckas och misslyckas, för att sedan i kontinuerligt lära om och lära nytt.
  • Lärmiljöerna skall uppmuntra till rörelse och kreativitet.

Bildreflektion

Textreflektion

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här