Utbildningsdag Förskolan – 2024 03 06

Onsdag 6 mars 2024


Kl: 8.35–9.50

HÄR KAN DU LADDA NER PRESENTATIONEN SOM PDF

 

Barns språkutveckling, kunskapen om den är en förutsättning för att möta varje barn i dess utveckling. Syftet med filmen är att repetera och att ta till sig nyvunnen kunskap om barns språkutveckling.

Under filmen kommer ni ges tillfälle att diskutera utifrån följande frågeställningar:

Bikupa1

 • Hur gör vi idag när det både är tankemässigt krävande och inget stöd i situationen?
 • Exempel fruktstunderna, måltiderna, av- och påklädnad i relation till Luciafirande och naturupplevelser eller välj själv område
 • Kan vi göra på ett annat sätt?

Bikupa 2

 • Hur säkerställer vi att vi följer Lpfö ”Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de kan utvecklas så långt det är möjligt”
 • På vilket sätt identifierar vi barns typiska/förväntade språkutveckling?
 • Observationer/iakttagelser, med vilken frekvens gör vi det medvetet?


Kl. 10.15–11.30

HÄR KAN DU LADDA NER PRESENTATIONEN SOM PDF

 

Grunden för allt samspel är kommunikation och utifrån den lekresponsiva undervisningen är aktörskap den process i våra undervisningstillfällen där två eller flera personer ges möjlighet att påverka både varandra och samspelet ömsesidigt.

Under filmen kommer ni ges tillfälle att diskutera utifrån följande frågeställningar:

 • Hur blir barnets aktörskap synligt i era undervisningshandlingar?
 • Vilket språkande ges de möjlighet att använda sig av i sitt aktörskap?
 • Vilka möjligheter till egeninitierat aktörskap och språkande finns i era olika miljöer?
 • Hur främjar ni genom ert eget språkande och aktörskap barnets språkande i era samspel?

Utbildningsdag Förskolan – 2024 – Eftermiddag

Planerad undervisning
kl 13-16

Förmiddagens filmer har skapats utifrån önskemål och analyser som ni i era arbetslag samt i rektorsgruppen analyserat är viktiga att arbeta med nu för att utveckla vår undervisning. Dagens sista pass ska vi arbeta med planera vår undervisning för att omsätta de nya kunskaperna och insikterna.

Hur ser våra loggar ut i dag? Har vi undervisning som säkerställer ett språkutveckling och aktörskap utifrån vår nyvunna fortbildning?

Har vi skapat förutsättningar för våra barn att:

 • uppleva och upptäcka?
 • utforska?
 • uttrycka?

Den planering och det loggande som du och dina kollegor ska ägna eftermiddagen åt ska ägnas lite extra uppmärksamhet under vårens analysdagar.


 

 


Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här