DMU – Andis testsida

Digital multimodal undervisning i Burlövs kommun

I Burlövs kommun erbjuder vi våra elever en kvalitativ, digital multimodal utbildning. Vi erkänner att lärande i kräver en mångsidig tillgång till information och uttrycksformer. Därför är vårt löfte att ge eleverna en utbildning som är rik på digitala och multimodala erfarenheter.

  • Vi integrerar digital teknologi i vår undervisning för att ge eleverna tillgång till en bred uppsättning resurser och verktyg.
  • Vi uppmuntrar eleverna att uttrycka sina kunskaper och idéer genom olika medel – text, ljud, video och interaktiv media. Detta ger dem friheten att utforska och kommunicera på sätt som är mest meningsfulla för dem.
  • Genom multimodal undervisning ser vi till att eleverna utvecklar viktiga färdigheter som kritiskt tänkande, kreativ problemlösning och digital kompetens, vilka är avgörande för framgång i det 21:a århundradet.
  • Vi anpassar vår undervisning för att tillgodose elevernas olika behov för att lära och erfara. Med en mix av digitala och analoga verktyg säkerställer vi att varje elev kan lära sig på det sätt som passar dem bäst.

Genom denna strategi garanterar vi att våra elever får en omfattande, relevant och engagerande utbildning.


Om multimodal undervisning

Maria Söderling, lektor i Burlövs kommun och doktorand vid Malmö universitet, presenterar bakgrunden till varför digital multimodal undervisning är ett viktigt och prioriterat område i Burlövs skolor.

Men medan unga människor på sin fritid deltar i multimodala miljöer där olika teckenvärldar som bild, ljud och gester samspelar, möter de i skolan miljöer som i många ämnen domineras av verbalspråk och en kultur som värdesätter skrift högt (Kress, 2000:159). Att skriften som teckenvärld är så dominerande i skolan kan orsaka särskilda problem för vissa grupper av elever. 

LÄS MER HÄR

[Fördjupande text av Maria länkas. Innehållet i denna sida är i grunden hur bra som helst. ]


I länken Struktur och förutsättningar presenterar de grundförutsättningar som bör finnas på en skola för att kunna arbeta i en digital lärmiljö. Ansvaret delas upp mellan rektor, IKT-stödjare och lärare.

I länken Undervisning presenteras idéer på beprövade arbetsområden där digital multimodal undervisning varit framträdande. Där finns även beskrivningar av digitala verktyg som arbetats med i de olika arbetområdena.

undefined

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här