HEM | STRUKTUR & FÖRUTSÄTTNINGAR | LÄRARE | GOOGLE CLASSROOM


GOOGLE CLASSROOM

I Burlövs kommun använder vi Google Classroom för att organisera elevernas digitala arbete. Classroom är en plattform för att distribuera digitalt material och samla in elevernas digitala arbete.

Genom att använda Google Classroom skapas automatiskt en gedigen portfolie med elevens alla digitala arbeten under 10 års skolgång.

Google Classroom kan användas i skolans alla årskurser, med stigande komplexitet och det är lärarens skyldighet att ha adekvat kunskap i verktyget.

Skolans IKT-stödjare kan bistå med hjälp att logga in eleverna på sina konton.

 

 

Exempel på användningsområden och progression av användandet av Classroom:

Förskoleklass:

  • Här behövs Classroom för att samla in elevernas digitala arbete, t ex digitala böcker och bild/filmmaterial. I första hand är det då personalen som lämnar in arbete åt eleverna, men det är även möjligt att träna eleverna i hur de själva gör.

Åk 1-3:

  • I många digitala arbeten behöver eleverna ha tillgång till bilder eller dokument som läraren skapat. Då kan man inledningsvis använda Classroom för att distribuera material via plattformen.
  • Att använda appen Röstmemon när eleverna spelar in sig när de läser är ett effektivt sätt att utvärdera elevernas läsförmåga när inte tiden räcker till. Ljudfilen samlas in via Classroom genom att skapa en uppgift.
  • När eleverna har börjar producera mer och längre texter är det lämpligt att skapa uppgifter som de skriver i Google Dokument och som distribueras och samlas in via Classroom. Här är det enkelt att följa elevernas arbetsprocess och ge skriftlig feedback. Ett tips är att tilldela eleverna en mall där man minskat ökat marginalerna i dokumentet, ökat storleken på bokstäverna och gjort ett större radavstånd. Detta för att öka läsbarheten.

Åk 4-6

Åk 7-9

En genomgång av de mest basala funktionerna i Google Classroom (engelska)

 

Hitta i filmen:


0:00
Start
0:33 How to access Google Classroom
1:50 Create and edit a class in Google Classroom
3:50 Add students to your Google Classroom
5:35 Showing how students join a class
6:25 Invite guardians and email students
7:03 Communicating in the Stream in Google Classroom with student view
9:56 Adding resources and materials in Google Classroom
13:57 Student view of resources and materials
14:23 Creating an assignment in Google Classroom
17:59 Student view of the assignment
19:47 Grading and returning assignment in Google Classroom
23:20 Students view of the returned assignment


Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här