HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | GEOMETRI |


Geometriska former

åk 1-3 / Matematik


Sammanfattning av arbetsområdet

Arbetet med geometri läggs upp i Numbers, med tydliga flikar för varje moment. Eleverna tränar på tvådimensionella geometriska begrepp och att mäta och jämföra. Arbetet redovisas med hjälp av text, ljud, film och bilder.


Undervisningshandlingar

  • Leta efter geometriska former i kända miljöer i VR.
  • Leta geometriska former och fotografera dem med kameran.
  • Beskriva och jämföra olika geometriska former och använda sig av matematiska begrepp.
  • Mäta med linjal

Centralt innehåll

  • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

  • Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. 
  • Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här