HEM | UNDERVISNING | INSTRUKTION | NUMBERS


Numbers 


Funktion i korthet

Numbers är Apples kalkylprogram (jfr Excel) där tabeller och diagram är den huvudsakliga funktionen. Men det är inte det användningsområde som presenteras här.

Numbers ingår i kontorssviten där även Pages och Keynote är med. Om man arbetat i en av programmen känner man igen funktionerna i den andra. Det gör det lätt att använda vilket av programmen som helst.

Vinsten med att använda Numbers är att man kan lägga upp ett arbete i flikar, där eleverna kan navigera mellan. Varje filk kan representera ett moment i undervisningen, och eleverna arbetar sig stegvis igenom dokumentet.

Som lärare har du skapat en mall som eleverna arbetar i och de kan i den (precis som i Pages eller Keynote) lägga till text, bild video, ljud eller webbklipp. Det gör att dokumentet blir en multimodal arbetsbok för eleverna att visa sin kunskap i.


Exempel på skolarbeten

  • geometrGeometriska former åk 1-3
  • Exempel på skolarbete som kan länkas på siten där verktyget använd
  • Exempel på skolarbete som kan länkas på siten där verktyget används

NEDLADDNING

  • länk till dokument mall
  • länk till dokument
  • länk till dokument

Inbäddad filminstruktion

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här