HEM | UNDERVISNING | INSTRUKTION | PAGES


PAGES 


Funktion i korthet

Pages från Apple är en ordbehandlings- och publikationsapplikation. Den är designad för att skapa och redigera dokument, och erbjuder en rad funktioner som layoutdesign, grafikinsättning och avancerad textformatering. Pages är en del av iWork-sviten och är tillgänglig för elever och lärare med Mac och iPad.

Den är utmärkt för multimodal undervisning med elever i alla åldrar. Det går att integrera av olika mediatyper som text, bilder, ljud och video, vilket gör att man kan skapa rika och engagerande dokument. Denna funktionalitet möjliggör differentierad undervisning och främjar kreativitet hos eleverna.

Man kan inte dela dokument och följa skrivprocessen i realtid på samma sätt som med Google Dokument, så vid arbeten som är mer texttunga och där man vill följa elevernas skrivprocess lämpar sig Dokument bättre. Men den färdiga texten kan med fördel kopieras över till Pages för formgivning och röstinspelning när den är färdig.

Sidlayout

I många av undervisningsexemplen är dokumentet som eleverna arbetar med omvandlade från ordbehandling till sidlayout vilket passar bättre för multimodal undervisning. Skillnaden är att vid ordbehandling är dokumentet inställt för att bestå till största delen av text. I sidlayout-läge är brödtextfunktionen avstängd och dokumentet blir mer som en tom canvas där man kan lägga olika typer av objekt som bild, ljud, video och textrutor. Om man vill att eleverna ska arbeta med sidlayout rekommenderas att läraren skapar dokumentet som en mall och tilldelar det via Google Classroom.

Gör så här för att omvandla ett dokument till sidlayout (dator):

  • Välj Arkiv > Konvertera till sida (från Arkiv-menyn överst på skärmen).

Läs mer om sidlayoutsdokument här: Dator och iPad


Exempel på skolarbeten

Nedladdning

Det kan vara ett problem med nedladdning via webbläsaren Chrome, byt till Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här