HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | CRIME SCENE |


Short story – A crime scene

Årskurs 7 / Engelska


Sammanfattning av arbetsområdet

Undervisningen syftar till att ge eleverna stöd under skrivprocessen av en kortare skönlitterär text som centralt i handling har ett brott. Genom att i VR-miljö skapa en plats, välkänd för eleverna, där ett fiktivt brott begått får eleverna beskriva händelser och miljön tillsammans med sin bänkkamrat. Ord och begrepp presentreras med bildstöd i den virtuella världen och eleverna tränar sig i att använda orden i sin beskrivning.


Undervisningshandlingar

 • Skapa virtuell miljö för eleverna att besöka i VR
 • Besöka VR-miljöer för att skapa inspiration och ingångar till skriftspråket. Gemensamma ordbanker.
 • Skrivande och berättande i textform
 • Inläsning av sina färdiga böcker
 • Skapande av framsidor med stöd av AI

Lärarens reflektioner

Med stöd i VR blir det tydligt att de elever som gagnas mest är de elever som behöver stöd i riktandet av sitt fokus. Elever med svårigheter att koncentrera sig på längre texter eller berättande har störst fördel av stödet från VR. Vid skrivprocessen blir det en kortare sträcka mellan ide och skapande då eleverna har rikare inre bilder och det ordförråd att ta av redan innan de börjar skriva. Den holistiska tanken med att stödja eleverna hela vägen fram till produkt gör det tydligt och strukturerat och eleverna faller inte av längs vägen om tillräckliga stödstrukturer finns.

Centralt innehåll

 • Lyssna och läsa — reception
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sigenkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sigenkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Digitala lärresurser

Elevexempel

Två exempel på elevers noveller. Deras ljudinspelningar är inte med eftersom de är omvandlade till pdf-format.

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här