HEM | UNDERVISNING | INSTRUKTION | DOKUMENT


Google Dokument 


Funktion i korthet

Google Dokument, i kombination med Google Classroom, erbjuder en rad funktioner som är särskilt fördelaktiga ur ett lärarperspektiv. Det mest framträdande är möjligheten till samarbete i realtid. Lärare kan arbeta tillsammans med elever på dokument och ge omedelbar feedback, vilket underlättar en interaktiv lärandeprocess. En annan nyckelfunktion är möjligheten att ge och ta emot detaljerad feedback direkt i dokumenten genom kommentarer och förslag. Detta gör det enkelt för lärare att ge konstruktiv och specifik återkoppling på elevernas arbete.

I Google Classroom kan lärare dessutom skapa uppgifter som eleverna sedan kan lämna in genom Google Dokument. Detta förenklar inlämningsprocessen och gör det lättare för lärare att följa elevernas framsteg. Versionshistoriken i Google Dokument är också en värdefull resurs; lärare kan granska tidigare versioner av ett dokument för att se hur elevernas arbete har utvecklats över tid.

All information lagras säkert i molnet, vilket innebär att både lärare och elever kan komma åt sina dokument från vilken enhet som helst, vilket är en betydande fördel i en digitaliserad värld. Dessutom hjälper Google Classroom till att organisera dessa dokument på ett överskådligt sätt.

Multimodala möjligheter i Google dokument

Jämfört med Pages, som också är en ordbehandlare, har Google Dokument stora fördelar när det kommer till möjlighet att samarbeta, distribuera och följa elevernas arbete. Detta eftersom det är helt molnbaserat. Därför är Dokument ett verktyg man bör välja om man vill att eleverna ska producera text, med endast några enkla inslag av bilder.

Men Dokument är inte ett verktyg man kan arbeta med om man vill att eleverna ska skapa arbeten där text kombineras med bilder, filmer eller ljudinspelningar. Dokument lämpar sig inte heller som ett verktyg för att skapa dokument som man fill formgiva, då är Pages ett mycket mer lämpligt val. Man behöver således välja rätt verktyg beroende på vad man vill att eleverna ska göra.

Anpassa Dokument till eleverna

När man startar ett nytt Google dokument är det formaterat med täta rader och ganska liten teckenstorlek. Det är inte anpassat till elever, framförallt inte till elever i de lägre åldrarna. Därför kan man förbereda dokument med ett mer anpassat format och dela det med eleverna i Google Classroom.

  • Teckenstorlek och typsnitt
  • Radavstånd
  • Marginaler
  • Anpassa styckestilar som Rubrik, underrubrik och brödtext (vanlig text)

Här är ett exempel på ett dokument som är anpassat för att skriva berättande text på mellanstadier.

Mall Bokprojekt


Exempel på skolarbeten

  • Exempel på skolarbete som kan länkas på siten där verktyget används
  • Exempel på skolarbete som kan länkas på siten där verktyget används
  • Exempel på skolarbete som kan länkas på siten där verktyget används

NEDLADDNING

  • länk till dokument mall
  • länk till dokument
  • länk till dokument

Formatera ett dokument så att det passar yngre elever

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här