HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | RESEDAGBOKEN |


Resedagboken

åk 2 / Geografi


Sammanfattning av arbetsområdet

I arbetet besöker eleverna olika världsdelar där de tar en bild och sedan berättar om sin resa i en resedagbok i appen Pages. Begrepp som tränas är världsdelarnas och världshavens namn och läge, samt olika namn på naturtyper.


Undervisningshandlingar

Eleverna får en QR-kod som leder till en 360°-bild i appen Google Earth. Där ser sig eleverna omkring och tar en bild genom att ta en skärmbild. Bilden läggs sedan i resedagboken där de berättar om sin resa. 

Vissa resmål besöks i VR via Expeditions Pro.

Eleverna får även möjlighet att hitta egen information och egna bilder från resmålet.


Lärarens reflektioner

Ibus et ex eaque ne dolore, nobis magnis voluptat et quideribus volore platect orporum et que porit aut earitate nimpos culliquo imento toriatibusa atur, net, simetusae. Ut et pe pla sollendelis aut inctaer cientia qui dolorum ratem ut volores volo doleniminus sum sequid quo quis elendamenis ut ini ulluptatem. Lorro ma consequiae officia nobis rem quiae et, volupictius, quos re verae nis vid ut estiunt uribus illibustis poresequodi odi optati core ipsam et et quo iducimi, optatiat ut quid ma voluptia voluptiae. Nem nonseque as aut labo.


Centralt innehåll

  • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  • Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

  • Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. 
  • Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. 
  • Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  • Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

  • Resedagboken Mall [pages]
  • QR-koder Asien [pdf]
  • Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här