HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | BILDERBOK |


Bilderbok

Åk 2 / Svenska


Sammanfattning av arbetsområdet

 • Eleverna producerar en bilderbok som har förskoleklassens elever som mottagare. 
 • Boken utspelar sig i skolans miljö och har snälla monster som karaktärer (dessa monster har de arbetat med i engelskan)
 • Boken utgår från bilder som skapas i appen Superhero Comic Book maker med skolmiljöer (som eleverna själva tagit) som bakgrund, men med monstren som karaktärer.
 • Kopplat till bilderna skriver eleverna korta texter som de också läser in.

Undervisningshandlingar

 • Eleverna får först lyssna till och analysera flera olika bilderböcker. Hur kan en berättelse börja? Vilket är problemet och hur får det sin lösning?
 • Eleverna får en modell av en bilderbok för att få en känsla för slutresultatet. Men modellen består bara av två bilder.
 • Eleverna fotograferar tänkbara miljöer på skolan där berättelsen kan utspela sig.
 • Eleverna tränas i att fylla i en storyboard, först att de fyller i luckorna i modellboken. Sedan ritar de en egen storyboard.
 • Eleverna skapar bokens bilder efter sina skisser på storyboarden genom att iscensätta dem i appen Superhero Comic book maker. De gör en skärmbild av scenen och lägger den i sin bok.
 • Eleverna lägger in bilderna i en mall som läraren skapat i Pages och tilldelat via Classroom
 • Eleverna skriver texter under bilderna.
 • Eleverna läser in sina texter.
 • Eleverna läser böckerna för förskoleklassen.

Lärarens reflektioner

 • Arbete innehöll ganska många svåra tekniska moment som eleverna lärde sig att behärska. Här är det viktigt att visa före, repetera och uppmana eleverna att ta hjälp av varandra. 
 • Processen när eleverna var ute och fotograferade var avgörande för deras skrivprocess då den hjälpte dem med inspiration. 
 • Att modella en bok gör att eleverna lätt tar efter modellen. Det hjälper dock skrivsvaga elever att skapa och få förståelse för berättarstrukturen.
 • Det förekom mycket lärarledd undervisning inför varje nytt moment. Eleverna behöver komma i kontakt med genren och fundera på hur den är uppbyggd.
 • Eleverna var engagerade i arbetet, mycket beroende på att det fanns verkliga mottagare och att de med ganska enkla medel kunde skapa estetiskt tilltalande böcker. De upplevde att det var ett skapande och kreativt arbete.
 • Momentet att skapa bilderna i en app och flytta över till en annan var lite omständligt för somliga elever. Det hade varit möjligt att skapa bilden direkt i Pages och använda sig av funktionen Ta bort bakgrund.

Centralt innehåll

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.
 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.
 • Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Grundläggande textbearbetning.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecken samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
 • Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. 
 • I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt 
 • kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

Storyboard [pdf]

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här