HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | RYMDEN |


Rymden

Årskurs 2 / NO


Sammanfattning av arbetsområdet

Arbete med tema rymden där vi kombinerar faktafilmer, med digitalt skrivande samt skapande. Under 8 veckor har vi arbetat med tema rymden och fokuserat på olika delområden. Varje lektion har startat med att vi har tittat på serien ”Super nova” på UR play och sedan arbetat vidare med det som avsnittet handlat om. Vi har arbetat med områdena månen, solen, planeterna, stjärnor, svarta hål samt människan i rymden samt kopplat områdena till natt/dag, månad och årstider. Eleverna har sedan skrivit en digital faktabok om varje område som vi skriver ut när arbetet är färdigt. Vi har samtidigt arbetat ämnesöverskridande genom att i svenskan arbeta med faktatext om människans resa till månen samt skapat tittskåp med tema rymden i ett temaarbete kring bild/teknik. Elevernas planeter i tittskåpet ska kunna snurra och kräver därför en teknisk konstruktion.


Undervisningshandlingar

 • Film (Super nova, Ur Play)
 • Gemensamt samla ihop fakta som skrivs på tavlan
 • Skapa faktabok om rymden digitalt i Pages
 • Skapa tittskåp med rymden
 • Besöka rymden i VR
 • Läsa faktatexter och öva på läsförståelse kopplat till rymden.

Lärarens reflektioner

Rymden är ett ämne som engagerar många elever, de har många frågor, är nyfikna och väldigt taggade. Eleverna har uppskattat serien ”Super nova” väldigt mycket och fångats av sättet serien väver in fakta i en berättelse. Eleverna har skrivit fakta digitalt samt själva sökt efter passande bilder på google. Elevernas nyfikenhet för rymden har märkbart påverkat elevernas engagemang för faktatexterna kring rymden och höjt resultatet på läsförståelsen kring texter som handlat om rymden på svensklektionerna.


Centralt innehåll

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden (NO)
 • Skriva med digitala verktyg (SV)
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehål (SV)
 • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer (TK)
 • Modellering och konstruktion (Bild)

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • Eleven visar grundläggande kunskaper om material och ämnen Rymden, NO)
 • Beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband. (NO)
 • Eleven skriver enkla texter med digitala verktyg (SV)
 • Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse (SV).

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key]. Dokumentet fungerar bara på Apple-enheter.

Kontakta gärna ina.frank@burlov.se för mer information om arbetet.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här