HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | TROLLFABRIKEN |


Trollfabriken

Årskurs 8 / Samhällskunskap


Sammanfattning av arbetsområdet

Detta är en uppgift kopplat till ämnseområdet media. Det syftar till att få eleverna att förstå hur lätt det är att med hjälp av AI skapa desinformation som sprids genom sociala medier. Det uppmärksammar elever på vad det är som skapar trovärdighet och vad man behöver vara uppmärksam på när man tar del av information i sitt flöde i sociala medier.
Eleverna tar hjälp av en ai-chatt (Skolup) och instruerar den att att skapa en falsk nyhetsartikel om ett givet ämne. Sedan använder eleverna sig av layoutprogram för att ytterligare öka trovärdigheten. Målet är att se om det kan lura någon jämnårig med hjälp av artikeln.


Undervisningshandlingar

  • Samtal och genomgång om vad desinformation är och hur den används
  • Filmer från SVT om hur desinformation sprids
  • Samtal om vad som skapar trovärdighet och vad man ska vara vaksam på
  • Elevuppgift – i grupp skapa en ”trollfabrik” med syfte att skapa falsk trovärdig information. Texten skapas med hjälp av Skolup ai och formges i appen Pages.

Lärarens reflektioner

  • Ibus et ex eaque ne dolore, nobis magnis voluptat et quideribus volore platect orporum et que porit aut earitate nimpos culliquo imento toriatibusa atur, net, simetusae. Ut et pe pla sollendelis aut inctaer cientia qui dolorum ratem ut volores volo doleniminus sum sequid quo quis elendamenis ut ini ulluptatem. Lorro ma consequiae officia nobis rem quiae et, volupictius, quos re verae nis vid ut estiunt uribus illibustis poresequodi odi optati core ipsam et et quo iducimi, optatiat ut quid ma voluptia voluptiae. Nem nonseque as aut labo.

Centralt innehåll

  • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt sam­hälle.
  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.
  • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör sam­hälls­frågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

  • Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället.
  • Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här