2022-11-29 Östragårdens FSK

2022-11-29
Plats: Östragårdens fsk

Lekresponsiv undervisning

Innehåll

Fördjupning

Vi fortsätter med att ta oss an Utvecklingspedagogikens definition av undervisning och vad som utifrån den kännetecknar en lekresponsiv undervisning. Vi kommer också fördjupa oss kring förhållandet mellan lekpraktik/lekstämning som glasögon med vilka vi kan analysera och kartlägga lekandet. Den centrala kompetens som är knutet till dagens träff är självbild. Vad består självbilden av? Vilken betydelse har självbilden för leken och lärandet?

 

Inför nästa gång

Vid tre tillfällen observera en barninitierad lek

 • Vilka är det som leker med varandra, vem har initierat leken?
 • Hur ser samspelet ut? Försök placera leken i rätt lekpraktik/lekstämning
 • Vilket gemensamt fokus/innehåll har leken? Är det en utforskande,  konstruerande/skapande eller  en komplex kreativ lek?

Filma sedan när du bjuder in dig själv som deltagare i leken och försök i samspelet utveckla/förändra leken i någon riktning och reflektera skriftligt över:

 • Hur blev din inbjudan mottagen? Fick du vara med?
 • Om nej, hur förmedlade barnen att du inte var välkommen?

Hur responderade du?

 • Om ja, hur blev du inbjuden till leken, vilken roll fick du och hur klargjordes leken för dig? Hur responderade du?
 • Vad ville du genom ert samspel förändra eller utveckla i leken? Hur gick det?
 • Vad hände med leken, skiftade den fokus? Förflyttades leken till en annan lekpraktik/lekstämning eller bibehölls lekrytmen?

När du i efterhand tittar på dina filmer:

 • Fanns det någon detalj eller skeende i ditt dokumenterade material som du inte la märke till eller uppfattade i stunden?
 • Finns det något i ditt eller de andra deltagarnas sätt att respondera som du i efterhand kan se var av betydelse för hur leken utvecklades/ eller inte?
 • Hur väl stämde dina skriftliga reflektioner efter leken med ditt filmade dokumentationsmaterial

 

Ni kommer också träffas i era basgrupper en gång innan vi ses den 14 februari nästa gång och då ska du:

 • Visa upp en av dina filmade sekvenser  och utifrån den lyfta något som du vill diskutera eller reflektera mer över tillsammans med dina kollegor.

 

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här