2023-02-14 Dalslunds FSK

2023-02-14
Plats: Dalslunds fsk

Intersubjektivitet och Kommunikation

Fördjupning

Hur går det till när hjärnan utvecklas, och vad händer när vi lär oss något. Varför är leken viktig för lärandet?

Vi kommer  fördjupa oss i de Centrala kompetenserna intersubjektivitet och kommunikation.  Hur definieras de som begrepp och vilken roll har de i vår lekresponsiva undervisning? Vad ska vi tänka på när vi planerar och formar undervisningshandlingar, som dels är beroende av både dessa utifrån vår undervisningsdefinition, och dels är något vi aktivt ska stötta våra barn i att utveckla?

Till nästa gång:

Planera för en undervisningsaktivitet som ger barnen möjlighet att få utveckla sin intersubjektivitet och kommunikation . Filma och genomför samma aktivitet vid tre tillfälle, du väljer själv om det ska vara samma barn vid alla tre tillfällena eller ej.

När du i efterhand tittar på dina filmer:

  • Hur tydliggjordes undervisningens ramar och innehåll för barnet/barnen?
  • Vilka undervisningshandlingar syftade till att skapa förväntan och få till en gemensam uppmärksamhet?
  • Vad ville du genom ert samspel förändra eller utveckla i aktiviteten? Hur gick det?
  • På vilka sätt möjliggjorde dina undervisningshandlingar att barnet/barnen fick utveckla sin förmåga till intersubjektivitet och kommunikation?
  • På vilka sätt bidrog dina undervisningshandlingar till att stötta barnets/barnens aktörskap och vad gav de, genom det uttryck för?
  • Finns det något i ditt eller de andra deltagarnas sätt att respondera/kommunicera som du i efterhand kan se var av betydelse för hur undervisningsaktiviteten altererade (utvecklades)/ eller inte?
  • Hur väl stämde dina skriftliga reflektioner efter leken med ditt filmade dokumentationsmaterial

 

När ni ses i er basgrupp:

  • Välj ut någon av dina tre tillfällen att tillsammans fördjupa din analys kring.

Här kan du ladda ner presentationen

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här