2023-03-21 Grönebo FSK

2023-03-21
Plats: Grönebo fsk

Undervisningshandling

Innehåll

 • Undervisningshandling som definition &begrepp
 • Undervisninghandling som kvalitativ mätpunkt
 • Samtal, diskussion basgrupper
 • Gemensam reflektion 

Fördjupning

Vi ska tillsammans vända och vrida på undervisningshandlingen som definition och begrepp. Vad, hur, när och till vad ska vi använda den? Vilka utmaningar finns utifrån vår undervisningsdefinition och våra lekresponsiva undervisningsstrategier? Vad har blivit synligt i era basgrupper när ni tillsammans fördjupat era analyser kring de undervisningstillfälle som ni filmat?

Jag kommer också gå igenom loggen som (förhoppningsvis) utifrån vårt utvecklingsarbete uppdaterats.

Här kan du ladda ner presentationen 

Till nästa gång:

Filma ett planerat undervisningstillfälle vid 3 gånger, reflektera innan över:

 • Vad syftar undervisningstillfället till att barnet ska få möjlighet att utveckla förmåga eller kunnande kring?
 • Vilka/ vilken kompetens behöver undervisningen ha i fokus för att barnet ska kunna erövra /utveckla det läroplansmålet avser?
 • Vilka undervisningshandlingar behöver barnet möta som:
  • Ger gemensamt fokus för ert samspel
  • stöttar/utmanar dem i sitt lärande och utveckling
  • ger dem utrymme att bidra ert undervisande samspel genom sitt aktörskap
  • ger dig som pedagog möjlighet att lära om barnet

Innan du tittar på dina filmade sekvenser reflektera skriftligt över:

 • Vad är din upplevelse av undervisningstillfället?
 • Upplever du att undervisningen gav barnet möjlighet att utveckla de förmågor/kunnande som läroplansmålet avsåg? Om ja, på vilka sätt? Om nej, vilka hinder uppstod?
 • Upplevde du att ni lyckades etablerade ett gemensamt fokus i ert samspel? Om ja, hur blev det synligt? Om nej, vad utgjorde hinder för det?
 • Upplevde du att barnen fick utrymme för eget aktörskap så som du avsett? Om inte, vilka hinder fanns? Om ja, vilka möjligheter gav det dig att lära om barnet, för samspelet och för undervisningens alteritet?
 • Vilken roll hade/fick/tog du och upplever du att den förändrades genom ert samspel och hur du valde att respondera?

När du i efterhand tittar på dina filmer:

 • Fanns det någon detalj eller skeende i ditt dokumenterade material som du inte la märke till eller uppfattade i stunden?
 • Finns det något i ditt eller de andra deltagarnas sätt att respondera som du i efterhand kan se var av betydelse för hur undervisningstillfället utvecklades/ eller inte?
 • Hur väl stämde dina skriftliga reflektioner efter leken med ditt filmade dokumentationsmaterial

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här