Ny Kultur- och fritidsstrategi


Ny Kultur- och fritidsstrategi

Utbildnings- och kulturförvaltningen, kultur och fritid har tagit fram en ny strategi för kultur- och fritidsfrågor i Burlövs kommun!

Strategin ska fungera som ett övergripande och långsiktigt dokument för alla kultur- och fritidsfrågor i kommunen och har tagits fram i bred samverkan med föreningslivet och andra aktörer.

Tre fokusområden har valts ut som extra viktiga att satsa på vilka är:
1. TIllgänglighet och innanförskap
2. Delaktighet och medskapande
3. Bredd och spets

Under dessa har inriktningar för perioden prioriteras t.ex., öka samverkan med förskola och grundskola gällande rörelseförståelse, språkutvecklande verksamhet och eget skapande eller öka tjejers deltagande i idrottsföreningar.

Klicka här för att läsa/ladda ner