Utbildning

Category

Traumautbildning

Traumautbildning

I vår oroliga värld behöver all personal i elevhälsan vara väl utbildad i hur vi bäst bemöter våra barn och ungdomar som drabbats av..

Läs mer
Utemiljö och gårdar

Utemiljö och gårdar

Förskolan och fritidshemmen har en lång tradition av att arbeta ute och under pandemin har de haft stort fokus på att utveckla..

Läs mer
Nybyggnation Grönebo

Nybyggnation Grönebo

Grönebo förskola börjar nu ta form och byggnaden växer fram för varje dag. En byggnad som matchar det pedagogiska uppdraget som förskolan..

Läs mer
Konferens Ifous i Göteborg

Konferens Ifous i Göteborg

Forskning av framgångsrika utbildningsystem är samstämmiga; kvalité på undervisningen är avgörande för barn och ungdomars lärande. 

I..

Läs mer
Utbildningsplan 2022-2026

Utbildningsplan 2022-2026

Vilka är de högst prioriterade och viktiga områdena för att bygga Burlövs barn och elevers utbildning? Under närmare ett år har ett tätt..

Läs mer
VR på vetenskaplig grund

VR på vetenskaplig grund

Nu står ny teknik på tröskeln in till klassrummen. VR (Viritual Reality) är en teknik som börjar bli tillgänglig och som öppnar stora..

Läs mer
Kan en kommun doktorera?

Kan en kommun doktorera?

Burlövs kommun har under de senaste åren arbetat medvetet med att utforska vad det innebär att utbildning ska vila på vetenskaplig grund...

Läs mer

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här