Ny doktorand i förvaltningen


Ny doktorand i förvaltningen

Under 4 år har Maria Söderling delat sin tid mellan våra grundskolor och Malmö Universitet. Denna tid har hon ägnat åt undersöka hur fotografi i undervisningen kan förändra och utveckla elevers förutsättningar att lära. Det konstaterar Maria Söderling som har forskat om hur elever på mellanstadiet skapar mening genom fotografi. Maria menar att förståelsen för fotografi och bild behöver utifrån att vi lever i ett samhälle där bilder får allt större betydelse. “Vi behöver förvalta den förståelse som forskare och lärare i bildämnena besitter.” säger Maria.

Marias forskning har under våren fått stor uppmärksamhet, både i Sverige men även på internationella forskningskonferenser.

Läs en av alla artiklar som skrivits om hennes avhandling HÄR