Konsumtionsmätning i grundskolan


Konsumtionsmätning i grundskolan

Konsumtionsmätning i grundskolan har blivit ett alltmer populärt verktyg för att öka elevernas medvetenhet om hållbar utveckling och deras eget resursanvändande. Genom att inkludera praktiska moment där eleverna får följa och analysera sin egen konsumtion av till exempel varmrätt & sallad, får de en konkret förståelse för hur deras val påverkar miljön.

Detta initiativ strävar inte bara efter att utbilda unga om miljöfrågor, utan också att inspirera dem till att göra mer hållbara val i vardagen. Skolor runt om i landet implementerar olika metoder för att integrera konsumtionsmätning i undervisningen, med positiva resultat som sträcker sig från ökad medvetenhet till konkreta beteendeförändringar hos eleverna. Under vecka 16 vägde och mätte vi allt i våra kök.

Resultat från konsumtionsmätning
April 2024, vecka 16

Grundskola
Deltagande skolor:

 • Vårboskolan
 • Dalslundsskolan F – 9
 • Svenshögskolan F – 6
 • Tågarpskolan F – 6
 • Humlemadskolan F – 6
 • Södervång F – 3
 • Svanetorpsskolan F-3

Diagram - Mat i magen, skolaI genomsnitt får elever i Burlövs kommun i sig 281 gram av lunchens komponenter. Den beräknade portionsmängden är 324 g för lågstadiet, 378 g för mellanstadiet och 419 g för högstadiet. Detta är en minskning från oktober 2023 då elever på grundskola i Burlövs kommun fick i sig 296 gram. Riksgenomsnittet för konsumtionen på grundskola ligger på 285 gram.

Diagram - Mat i magen per skola

Rekommenderad portionsstorlek är beräknad på recept i Aromi, i portionsstorleken ingår huvudrätt samt sallad.

Förskola
Deltagande förskolor:

 • Grönebo förskola
 • Havrens förskola
 • Torngatans förskola
 • Virvelhusets förskola
 • Dalslunds förskola
 • Dungens förskola
 • Harakärrs förskola
 • Svanetorps förskola

På grund av felaktiga eller okompletta mätvärden utgår Svenshögs förskola samt Östragårdens förskola.

Diagram - Mat i magen, förskola

I genomsnitt får barn på förskola i Burlövs kommun i sig 186 gram av lunchens komponenter. Den beräknade portionsmängden är 285 gram. Detta är en ökning från oktober 2023 då barn på förskola i Burlövs kommun fick i sig 178 gram. Riksgenomsnittet för konsumtionen på förskola ligger på 245 gram.

Diagram - Mat i magen, förskola

Rekommenderad portionsstorlek är beräknad på recept i Aromi, i portionsstorleken ingår huvudrätt samt sallad.

Slutsats

 • Ingen av grundskolorna i Burlövs kommun når upp till beräknad portionsstorlek
 • I genomsnitt får elever i Burlövs kommun i sig 281 gram av lunchens komponenter. Den beräknade portionsmängden är 324 g för lågstadiet, 378 g för mellanstadiet och 419 g för högstadiet. Detta är en minskning från oktober 2023 då elever på grundskola i Burlövs kommun fick i sig 296 gram. Riksgenomsnittet för konsumtionen på grundskola ligger på 285 gram.
  –  I genomsnitt får eleverna och barn i Burlövs kommun i sig för lite mat enligt denna konsumtionsmätning
 • Torngatans förskola når upp till beräknad portionsstorlek
 • 7 av 8 förskolor når inte upp till beräknad portionsstorlek
  –  I genomsnitt får barn på förskola i Burlövs kommun i sig 186 gram av lunchens komponenter. Den beräknade portionsmängden är 285 gram. Detta är en ökning från oktober 2023 då barn på förskola i Burlövs kommun fick i sig 178 gram. Riksgenomsnittet för konsumtionen på förskola ligger på 245 gram.

Eventuella felkällor

 • Över/underrapportering
 • Uppskattad vikt vs. våg
 • Motivation
 • Tidsbrist
 • Mänskliga faktorn
 • Faktorer som påverkar mängden uppäten mat
  –   Typ av maträtt – omtyckt/inte omtyckt
  –   Kända/okända maträtter
  –   Typ av serverad sallad
  –   Engagerade pedagoger/lärare i restaurangen med barnen
  –   Miljön i skolrestaurangen (FAMM – Five aspects meal model)