Kulturstödjare på Familjecentralen Samovaren


Kulturstödjare på Familjecentralen Samovaren

På Öppna förskolan Samovaren arbetar sedan i höstas kommunens första Kulturstödjare Farrah Trabulsi. 

Tack vare projektmedel från Länsstyrelsens 37a-medel kunde vi anställa Farrah på 50% genom projektet Samspråka. Som kulturstödjare arbetar Farrah bland annat uppsökande för att hitta de utrikesfödda föräldrar i kommunen som inte kommer till Öppna förskolan Samovaren. 

Farrah åker ut till olika föreningar i kommunen och presenterar sig och sitt arbete och knyter kontakter med föräldrarna i en trygg miljö. Hon pratar med föräldrarna om Sverige, hur det fungerar med förskola, socialtjänst och skola och tipsar dem om vår nystartade föräldragrupp Föräldraskap i Sverige. Farrah har rekryterat många föräldrar både till Öppna förskolan Samovaren och till föräldrautbildningen som är oerhört populär och som Farrah håller i tillsammans med Linda Leman som är socialtjänstens socionom på Samovaren. 

På Öppna förskolan Samovaren befinner sig Farrah varje måndag och fredag, vilket ger föräldrarna en stor trygghet i att de vet att Farrah är på plats de första gångerna de kommer dit.