Måltidsenheten

Category

Digital Kost

Digital Kost

Inom måltidsenheten fortsätter vi arbetet med att digitalisera vår verksamhet. Till läsårsstarten 21/22 kommer vi använda oss av ett nytt..

Läs mer
Måltidspedagoger inom förskolan

Måltidspedagoger inom förskolan

I början av höstterminen utbildades medarbetare på Östragården & Havrens förskola inom måltidspedagogik. Måltidspedagogik handlar om att..

Läs mer