Enkätundersökning


Enkätundersökning

Inom Måltidenheten arbetar vi med Skolmat Sverige som är ett verktyg att utveckla och säkerställa måltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.  Vi har nyligen genomfört en enkätundersökning bland medarbetare och elever i årskurs 3, 6 & 8. 

Enkäten har gett oss verktyg att arbeta med förbättringar både inom matens kvalitet, smakupplevelsen och utseende. Men även hur miljön är i restaurangerna.