Förskola

Category

Utemiljö och gårdar

Utemiljö och gårdar

Förskolan och fritidshemmen har en lång tradition av att arbeta ute och under pandemin har de haft stort fokus på att utveckla..

Läs mer
Nybyggnation Grönebo

Nybyggnation Grönebo

Grönebo förskola börjar nu ta form och byggnaden växer fram för varje dag. En byggnad som matchar det pedagogiska uppdraget som förskolan..

Läs mer
Lärmiljöprogram

Lärmiljöprogram

Burlöv kommuns förskolor skall vara mötesplatser som utmanar och inspirerar barnet genom att skapa olika möjligheter för lärande. Vi..

Läs mer
Förskolebibliotek i Burlöv

Förskolebibliotek i Burlöv

Just nu pågår en omfattande satsning på att införa förskolebibliotek på alla förskolor i kommunen. En arbetsgrupp bestående av..

Läs mer
Ny paviljong vid Tågarpskolan

Ny paviljong vid Tågarpskolan

Burlövs kommun växer och nya elever börjar i våra verksamheter. Till hösten kommer det att börja tre förskoleklasser på Tågarpskolan och..

Läs mer