Fritidshemmets utveckling


Fritidshemmets utveckling

I senaste numret av Grundskoletidningen får vi följa två pedagoger på Svanetorpskolan och hur de systematiskt samverkar för att skapa kontinuitet och trygghet för en hel barngrupp. Pedagogernas arbetssätt tar sin utgångspunkt i ett hela-dagen-perspektiv, där klasslärare och lärare i fritidshem samverkar under hela skoldagen – från tidig lämning på morgonfritids till sen eftermiddagshämtning.

Samverkan mellan skola och fritids har blivit ett lyckat framgångskoncept där arbetssättet bidragit till nära samarbete mellan yrkeskategorierna och där varje kompetens blir lika viktig och tas tillvara på bästa sätt.

Genom ett brett helhetsperspektiv där både kunskap och social utveckling får ta plats, ges pedagogerna möjlighet att nyttja sina spetskompetenser på bästa sätt under hela skoldagen. Samverkan mellan skola och fritids har blivit viktig framgångsfaktor för att alla elever skall utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.

Läs artikeln som pdf här