Rörelsesatsning för äldre


Rörelsesatsning för äldre

Rörelsesatsningen Starka steg har under läsåret skapat gemenskap och inspirerat seniorer till ökad fysisk aktivitet genom uteträning, gåfotboll, dans och Senior sport school.

Likaså har rörelsesatsningen möjliggjort att unga tjejer erbjudits en aktiv och meningsfull fritid genom gratis dans- och gymträning.

Läs mer här:
Träning för seniorer
Träning för tjejer, GRL
 

Starka steg – Foto från utomhusträning

 

Starka steg – Foto från utomhusträning

 

Starka steg – Foto från utomhusträning

 

Starka steg – Foto från utomhusträning

 

Starka steg – Foto från utomhusträning